Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kłodawa
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Kłodawa Uchwały kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „kadencja 2018-2023, bieżące, menu 1211 - BIP - Urząd Gminy Kłodawa”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

kadencja 2018-2023

kadencja 2018-2023

 

 

l.p.

 

Data

podjęcia uchwały

Nr UchwałyTytuł uchwałyPublikacjaUwagi
121.11.2018I/1/18w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady GminyBIPbrak
221.11.2018I/2/18w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy KłodawaBIPbrak
321.11.2018I/3/18w sprawie określenia ilości, nazwy oraz liczby członków Komisji problemowych Rady Gminy KłodawaBIPbrak
421.11.2018I/4/18w sprawie powołania komisji problemowych Rady Gminy KłodawaBIPbrak
521.11.2018I/5/18w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kłodawa w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6BIPbrak
607.12.2018II/6/18w sprawie wniesienia aportu do spółki PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcemBIPbrak 
707.12.2018II/7/18w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok” Dz.U.brak 
807-12-2018 II/8/18w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Dz.U.brak 
907-12-2018 II/9/18w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Dz.U.brak 
1007-12-2018 II/10/18w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej Dz.U.brak 
1107-12-2018 II/11/18w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” Dz.U.brak 
1207-12-2018 II/12/18w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Dz.U.brak 
1307-12-2018 II/13/18w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa BIPbrak 
1407-12-2018 II/14/18w sprawie wyborów organów sołectw BIPbrak 
1507-12-2018 II/15/18w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 BIPbrak 
1628.12.2019III/16/18w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowejBIPbrak
1728-12-2019 III/17/18w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2018rBIPbrak
1828.12.2019III/18/18w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2022BIPbrak
1928.12.2019III/19/18w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2019rDz.U.Uchwała RIO
2028.12.2019III/20/18

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022

WPF

BIPbrak
2128.12.2019III/21/18w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie WojcieszyceDz.U.brak
2228.12.2019III/22/18w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na rok 2019BIPbrak
2331.01.2019IV/23/19w sprawie powołania Komisji StatutowejBIPbrak
2431.01.2019IV/24/19w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy KłodawaBIPbrak
2531.01.2019IV/25/19w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom sołectw z terenu Gminy KłodawaBIPbrak
2631.01.2019IV/26/19w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy Etap II”.BIPbrak
2731.01.2019IV/27/19w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej na 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa”.BIPbrak
2831.01.2019IV/28/19w sprawie nie uwzględnienia wniosków o zmianę terminu zebrania wiejskiegoBIPbrak
2927.02.2019V/29/19w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy – Etap I”BIPbrak
3027.02.2019V/30/19w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – Różanki”BIPbrak
3127.02.2019V/31/19w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa”BIPbrak
3227.02.2019V/32/19w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ChwalęciceDz.U.brak
3327.02.2019V/33/19w sprawie zarządzanie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzaniaDz.U.brak
3427.02.2019V/34/19w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r.BIPbrak
3527.02.2019V/35/19w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022BIPbrak
3627.02.2019V/36/19w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w Różankach i KłodawieBIPbrak
3727.02.2019V/37/19w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2019 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.Dz.U.brak
3827.02.2019V/38/19w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowejBIPbrak
3927.03.2019VI/39/19w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 rokuDz.U.brak
4027.03.2019VI/40/19w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłodawa w 2020 roku środków stanowiących Fundusz SołeckiBIPbrak
4127.03.2019VI/41/19w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok.BIPbrak
4227.03.2019VI/42/19w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022BIPbrak
4327.03.2019VI/43/19w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyBIPbrak
4427.03.2019VI/44/19w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyBIPbrak
4527.03.2019VI/45/19w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyBIPbrak
4627.03.2019VI/46/19w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyBIPbrak
4727.03.2019VI/47/19w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntówDz.U.brak
4827.03.2019VI/48/19w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa w gminie KłodawaDz.U.brak
4927.03.2019VI/49/19w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2019Dz.U.brak
5024.04.2019VII/50/19w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.BIPbrak
5124-04-2019 VII/51/19w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok.BIPbrak
5224-04-2019 VII/52/19w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022BIPbrak
5324-04-2019 VII/53/19w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko Dz.U.brak
5424-04-2019 VII/54/19w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie Gminy KłodawaDz.U.brak
5524-04-2019 VII/55/19w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie budowy chodnika w m. Kłodawa”BIPbrak
5624-04-2019 VII/56/19w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp.  Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcemBIPbrak
5724-04-2019 VII/57/19w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Kłodawa a Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań  celem ubiegania się o dofinasowanie na realizację projektu pn. „Integracja bez granic impulsem do pogłębiania transgranicznej współpracy Gminy Kłodawa i Zamku Trebnitz”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 BIPbrak
5829.05.2019VIII/58/19w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa wotum zaufaniaBIPbrak
5929.05.2019VIII/59/19w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie Różanki, gmina KłodawaBIPbrak
6029.05.2019VIII/60/19w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2018 rokBIPbrak
6129.05.2019VIII/61/19w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy KłodawaBIPbrak
6229.05.2019VIII/62/19w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2023Dz.U.brak
6329.05.2019VIII/63/19w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłodawa w przedmiocie projektów statutów sołectwDz.U.brak
6429.05.2019VIII/64/19w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznejBIPbrak
6529.05.2019VIII/65/19w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice, gmina KłodawaBIPbrak
6629.05.2019VIII/66/19w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019BIPbrak
6729.05.2019VIII/67/19w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2022BIPbrak
6829.05.2019VIII/68/19w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Gorzowskiego nieruchomości gruntowejBIPbrak
6929.05.2019VIII/69/19w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa”BIPbrak
7026.06.2019IX/70/19w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023BIP brak 
7126.06.2019IX/71/19w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki Dz.U.brak 
7226.06.2019IX/72/19w sprawie zamiany nieruchomości BIPbrak 
7326.06.2019IX/73/19w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Dz.U.brak 
7426.06.2019IX/74/19w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego obowiązującego  na terenie Gminy Kłodawa Dz.U.brak 
7526.06.2019IX/75/19w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Gminy Kłodawa Dz.U.brak 
7626.06.2019IX/76/19w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2019 r. BIPbrak 
7726.06.2019IX/77/19w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019  BIPbrak 
7826.06.2019IX/78/19w sprawie uchwalenia Statutu Gminy KłodawaDz.U.brak 
7928.08.2019X/79/19w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy KłodawaDz.U.brak
8028.08.2019X/80/19w sprawie zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci Gminy KłodawaDz.U.brak
8128.08.2019X/81/19w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r.BIPbrak
8228.08.2019X/82/19w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej na 151 w m. Kłodawa w zakresie budowy wyspy dzielącej z uspokojeniem ruchu na wlocie od strony Barlinka”BIPbrak
8328.08.2019X/83/19w sprawie uchwały nr X/83/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy KłodawaBIPbrak
8425.09.2019XI/84/19w sprawie uchwały nr XI/84/19 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzani nauczycieli nauczycieliDz.U. brak
8525.09.2019XI/85/19w sprawie uchwały nr XI/85/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 -2023 do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim BIPbrak 
8625.09.2019XI/86/19w sprawie uchwały nr XI/86/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r. - wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp BIPbrak 
8725.09.2019XI/87/19w sprawie uchwały nr XI/87/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019 - 2022 BIP brak
8825.09.2019XI/88/19w sprawie uchwały nr XI/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
8925.09.2019XI/89/19w sprawie uchwały nr XI/89/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej BIPbrak 
9025.09.2019XI/90/19w sprawie uchwały nr XI/90/19 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowegoBIPbrak 
9125.09.2019XI/91/19w sprawie uchwały nr XI/91/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej na 151 w m. Kłodawa w zakresie budowy wyspy dzielącej z uspokojeniem ruchu na wlocie od strony Barlinka" - wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp BIP brak
9230.10.2019XII/92/19w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciel korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawaniaDz.U.brak 
9330.10.2019XII/93/19w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Dz.U.brak 
9430.10.2019XII/94/19w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rokBIP uwagi RIO
9530.10.2019XII/95/19w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022BIP brak 
9630.10.2019XII/96/19w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa Dz.U.brak 
9730.10.2019XII/97/19w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrzaDz.U.  brak
9830.10.2019XII/98/19w sprawie określenia zasad wybory oraz działania Komitetu RewitalizacjiBIP brak 
9927.11.2019  XIII/99/19

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

BIP brak 
10027.11.2019XIII/100/19

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”

 Dz.U. brak
10127.11.2019 XIII/101/19

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa, gmina Kłodawa

Dz.U.brak 
 10227.11.2019 XIII/102/19w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice, gmina KłodawaDz.U. brak 
103 27.11.2019 XIII/103/19w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamDz.U. brak 
 104 27.11.2019XIII/104/19w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIPbrak 
105  27.11.2019XIII/105/19w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/15 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 października 2007r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu KłodawaBIP brak 
106  27.11.2019XIII/106/19w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rokBIPbrak 
107  27.11.2019XIII/107/19w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022BIP  brak
108  27.11.2019XIII/108/19w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2020 – 2023 w wyborach uzupełniającychBIPbrak 
 10927.11.2019 XIII/109/19w sprawie ustanowienia służebności przesyłu BIP brak 
 11027.11.2019 XIII/110/19w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy Etap II” BIP brak 
111 27.11.2019 XIII/111/19w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1417F ul.Wiejska w miejscowości Santocko oraz remont drogi powiatowej nr 1406F ul. Wojcieszycka w miejscowości Kłodawa” BIP brak
112 18.12.2019XIV/112/19w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020r Dz.U.brak 
 11318.12.2019XIV/113/19w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020 – 2024BIP brak 
 11418.12.2019 XIV/114/19w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Osób NiepełnosprawnychBIP brak 
 115 18.12.2019XIV/115/19w sprawie zmiany uchwały nr Nr XII/97/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrzaDz.U.brak 
116  18.12.2019XIV/116/19w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowejBIP brak 
117  18.12.2019XIV/117/19w sprawie przejęcia od Powiatu Gorzowskiego zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1417F ul.Wiejska w miejscowości Santocko oraz remont drogi powiatowej nr 1406F ul.Wojcieszycka w miejscowości Kłodawa”BIP brak 
118 18.12.2019 XIV/118/19w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KłodawaDz.U. brak
119  18.12.2019XIV/119/19w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa MironiceDz.U. brak
120  18.12.2019XIV/120/19w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa SantocznoDz.U. brak
121 18.12.2019 XIV/121/19w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa ŁośnoDz.U.brak 
122  18.12.2019XIV/122/19w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa ChwalęciceDz.U. brak 
123 18.12.2019 XIV/123/19w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa SantockoDz.U.brak 
124  18.12.2019XIV/124/19w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa RybakowoDz.U.brak 
125 18.12.2019 XIV/125/19w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa RóżankiDz.U.brak 
 12618.12.2019 XIV/126/19w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Różanki – SzklarniaDz.U.brak 
127 18.12.2019 XIV/127/19w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa WojcieszyceDz.U. brak 
 12818.12.2019 XIV/128/19w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa ZdroiskoDz.U.brak 
129  18.12.2019XIV/129/19w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy KłodawaBIP brak 
 13018.12.2019 XIV/130/19w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rBIP  brak
131 18.12.2019 XIV/131/19w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2022BIP brak 
132 18.12.2019 XIV/132/19w sprawie zmiany przebiegu ulicy Leszczynowej w miejscowości SantockoDz.U. brak
133 18.12.2019 XIV/133/19w sprawie zatwierdzenia utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w SantockuBIP brak 
 13418.12.2019 XIV/134/19w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Różankach Dz.U.brak 
 13518.12.2019 XIV/135/19w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – Klubach Senior +w Gminie KłodawaDz.U.brak 
13629.01.2020XV/136/20

w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych na terenie Gminy Kłodawa

 BIPbrak 
13729.01.2020XV/137/20 

w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych na terenie
Gminy Kłodawa

 BIPbrak 
13829.01.2020XV/138/20 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości gruntowej od osób
fizycznych

BIP  brak
13929.01.2020XV/139/20 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Kłodawa

 BIP brak
14029.01.2020XV/140/20 w sprawie zamiany nieruchomości BIPbrak 
14129.01.2020XV/141/20w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowejBIP brak 
14229.01.2020XV/142/20w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r.BIP  brak
14329.01.2020XV/143/20w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznejDz.U. brak 
14426.02.2020XVI/144/20w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Gorzowie WielkopolskimBIP brak 
14526.02.2020XVI/145/20w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KłodawieBIP brak
14626.02.2020XVI/146/20w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłodawa uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę KłodawaBIP Dz.U. 
14726.02.2020XVI/147/20w sprawie zmiany uchwały nr XLII/309/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.BIP Dz.U.
14826.02.2020XVI/148/20w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy KłodawaBIP  brak
14920.03.2020XVII/149/20w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r.BIP brak 
15020.03.2020XVII/150/20w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2024BIP brak 
15120.03.2020XVII/151/20

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2020 roku

BIP Dz.U.
15220.03.2020XVII/152/20w sprawie ustanowienia służebności przesyłuBIP  brak
15320.03.2020XVII/153/20w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomościBIP  Dz.U.
15420.03.2020XVII/154/20

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Remont (nakładka) drogi powiatowej nr 1404F pomiędzy miejscowościami Wojcieszyce – Różanki, etap IV”

 BIP brak
15520.03.2020XVII/155/20w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznychBIP brak 
15620.03.2020XVII/156/20w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznychBIP  brak
15720.03.2020XVII/157/20

w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/19 Rady Gminy Kłodawa w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych, przysługujących radnym Rady Gminy
Kłodawa

BIP  brak
15827.05.2020XVIII/158/20

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kłodawa

BIP brak 
15927.05.2020XVIII/159/20

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa

BIP brak 
16027.05.2020XVIII/160/20

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

 BIPbrak 
16127.05.2020XVIII/161/20

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

załącznik nr 1

BIP brak 
16227.05.2020XVIII/162/20w sprawie sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego BIPbrak 
16327.05.2020XVIII/163/20w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 rBIP brak 
16427.05.2020XVIII/164/20w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości RóżankiDz.U.brak 
16527.05.2020XVIII/165/20

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłodawa

Dz.U. brak 
16627.05.2020XVIII/166/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 BIPbrak 
16727.05.2020XVIII/167/20w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2020 roku na terenie Gminy Kłodawa Dz.U. brak
16827.05.2020XVIII/168/20

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie Różanki, gmina Kłodawa

Dz.U.brak 
16927.05.2020XVIII/169/20w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy KłodawaBIP  brak
17027.05.2020XVIII/170/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

BIP  brak
17127.05.2020XVIII/171/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

BIP brak 
17224.06.2020XIX/172/20

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

BIP brak 
17324.06.2020XIX/173/20w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kłodawa na rok szkolny 2020/2021Dz.U. brak 
17424.06.2020XIX/174/20w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę KłodawaDz.U. brak
17524.06.2020XIX/175/20w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIPbrak 
17624.06.2020XIX/176/20w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wojcieszyce stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyBIP brak 
17724.06.2020XIX/177/20w sprawie zamiany nieruchomości BIP brak
17824.06.2020XIX/178/20w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ul. Jeziornej w miejscowości Kłodawa, gmina Kłodawa BIPbrak 
17922.07.2020XX/179/20w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r.BIP brak 
18022.07.2020XX/180/20w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2026 BIP brak
18122.07.2020XX/181/20

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa nr XVI/144/20 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

BIP  brak
18222.07.2020XX/182/20

w sprawie zmiany Uchwały nr XII/93/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dz.U. brak
18326.08.2020XXI/183/20

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 rok

BIPbrak 
18426.08.2020 XXI/184/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2026BIP brak 
18526.08.2020  XXI/185/20w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017-2023 – Aktualizacja” BIPbrak 
18626.08.2020  XXI/186/20 w sprawie ustanowienia służebności przesyłuBIP  brak
187 26.08.2020 XXI/187/20 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 BIPbrak 
188 26.08.2020 XXI/188/20 

w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa, pedagoga, doradców zawodowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kłodawa

Dz.U.brak 
189 26.08.2020XXI/189/20  

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski

BIP brak 
19030.09.2020XXII/190/20w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r.BIPbrak
191 30.09.2020XXII/191/20w sprawie zmiany WPF  na lata 2020-2026BIP brak 
19230.09.2020XXII/192/20w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnejBIP  Akt uchylony
19330.09.2020XXII/193/20w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości KłodawaBIP  Dz.U.
194  30.09.2020XXII/194/20  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości KłodawaBIP Dz.U. 
195 30.09.2020 XXII/195/20 w sprawie zamiany nieruchomości BIPbrak 
19630.09.2020XXII/196/20w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznychBIPbrak
19730.09.2020XXII/197/20w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznychBIPbrak
198 30.09.2020 XXII/198/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznychBIPbrak 
199 30.09.2020 XXII/199/20w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznychBIPbrak 
200 30.09.2020 XXII/200/20  

w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski

 BIPbrak 
 20130.09.2020 XXII/201/20 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznejBIP Dz.U.
20228.10.2020 XXIII/202/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r.BIP brak 
20328.10.2020 XXIII/203/20  w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2026 BIPbrak 
20428.10.2020 XXIII/204/20  

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

BIP Dz.U.
20528.10.2020 XXIII/205/20  

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Gorzowskim w celu realizacji wspólnego
przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżki rowerowej, chodników oraz zjazdów wraz z oznakowaniem
pionowym i poziomym przy drodze powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – Różanki.

 BIPbrak 
20610.12.2020 XXIV/206/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 BIPbrak 
20710.12.2020 XXIV/207/20  w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2026BIPbrak 
20810.12.2020 XXIV/208/20 w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r.BIP  Dz.U.
20910.12.2020 XXIV/209/20 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021 – 2029

WPF

BIPbrak 
21010.12.2020XXIV/210/20

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1410F obr. Santocko – gmina Kłodawa ”

BIPbrak
21110.12.2020XXIV/211/20

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa

BIPbrak
21210.12.2020XXIV/212/20

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa

BIPbrak
21310.12.2020XXIV/213/20

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych

BIPbrak
21410.12.2020XXIV/214/20

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

BIPbrak
21510.12.2020XXIV/215/20w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy KłodawaBIPDz.U.
21610.12.2020XXIV/216/20

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2021”

BIPDz.U.
21710.12.2020XXIV/217/20w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej w RóżankachBIPbrak
21810.12.2020XXIV/218/20w sprawie ustanowienia pomnika przyrodyBIPDz.U.
21924.02.2021 XXV/219/21 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r.BIP  brak
220 24.02.2021 XXV/220/21  

 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2029

WPF

BIP brak 
221 24.02.2021 XXV/221/21  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa na lata 2021-2023BIP brak 
 22224.02.2021 XXV/222/21  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłodawa na lata 2021 – 2025

BIP brak 
 22324.02.2021 XXV/223/21  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy KłodawaBIP brak 
 22424.02.2021 XXV/224/21  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ChwalęciceBIP Dz.U.
 22524.02.2021 XXV/225/21  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa BIPDz.U.
22624.02.2021 XXV/226/21  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości SantockoBIP Dz.U.
22724.02.2021 XXV/227/21  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIPbrak 
22824.02.2021 XXV/228/21  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy KłodawaBIP brak 
22924.02.2021  XXV/229/21 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd

BIP brak 
23024.02.2021 XXV/230/21  w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Gorzowskiego Parku KrajobrazowegoBIP brak 
23124.02.2021 XXV/231/21  w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza GorzowskaBIP brak 
23224.02.2021 XXV/232/21  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy KłodawaBIP brak 
233  24.02.2021XXV/233/21  w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienieBIP brak 
23424.02.2021 XXV/234/21  w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie BIP brak
23524.02.2021XXV/235/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznychBIP brak 
23624.02.2021XXV/236/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości SantockoBIP  Dz.U.
23724.03.2021 XXVI/237/21  w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku na terenie Gminy KłodawaBIP  Dz.U.
23824.03.2021 XXVI/238/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2021 rokuBIP  Dz.U.
239 24.03.2021XXVI/239/21 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 rBIP brak 
240 24.03.2021XXVI/240/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych, progami zwalniającymi w ciągu ul. Lipowej (droga 1411F) w m. Różanki ” BIPbrak 
241 24.03.2021XXVI/241/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1404F (ul. Niepodległości) w m. Różanki, etap I”BIP brak 
242 24.03.2021XXVI/242/21 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa”

 BIPbrak 
24324.03.2021 XXVI/243/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice, gmina Kłodawa BIPDz.U.
24428.04.2021 XXVII/244/21 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłodawa BIPDz.U. 
24528.04.2021 XXVII/245/21  

w sprawie sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Kłodawa
porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu „Planu
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa
Wielkopolskiego”.

BIP  brak
246 28.04.2021XXVII/246/21 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Kłodawie oraz nadania statutuBIP brak 
247 28.04.2021XXVII/247/21  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobkach, dla
których organem prowadzącym jest gmina Kłodawa

 BIP Dz.U.
24828.04.2021XXVII/248/21 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w ChwalęcicachBIP brak 
24928.04.2021 XXVII/249/21 w sprawie wzoru wniosku i wzoru deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego BIPAkt uchylony 
25028.04.2021 XXVII/250/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej BIPbrak 
25128.04.2021 XXVII/251/21 

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji pełnionych przez Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp

 BIP brak
25228.04.2021 XXVII/252/21  

w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem

 BIP brak
25302-06-2021XXVIII/253/21 

w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem.

BIP brak 
25402-06-2021XXVIII/254/21w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłodawa na lata 2021-2024.BIP Dz.U.
25502-06-2021XXVIII/255/21 

w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami oraz zgody na zawarcie przez Gminę Kłodawa porozumienia celem opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”

BIP brak 
25602-06-2021XXVIII/256/21

w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2021-2027, w tym trybu jej konsultacji

 
BIP  brak
25702-06-2021XXVIII/257/21w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłodawa BIP brak
25802-06-2021XXVIII/258/21w sprawie wzoru wniosku i wzoru deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.BIP Dz.U.
25902-06-2021XXVIII/259/21w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r.  BIPbrak 
26002-06-2021XXVIII/260/21w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2029BIP brak 
26102-06-2021XXVIII/261/21w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wojcieszyce  BIP Dz.U.
26202-06-2021XXVIII/262/21

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi 1410F na odcinku Santocko – Marwice w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, realizacji robót budowlanych i sprawowania nadzoru inwestorskiego”.

 
 BIPbrak 
26330-06-2021XXIX/263/2021

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kłodawa

BIPbrak
26430-06-2021XXIX/264/2021

w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

BIPDz.U.
26530-06-2021XXIX/265/2021w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rokBIPbrak
26630-06-2021XXIX/266/2021w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r.BIPbrak
267 30-06-2021XXIX/267/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2029 BIP brak 
26830-06-2021XXIX/268/2021w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kłodawa na rok szkolny 2021 - 2022.BIPDz.U.
26930-06-2021XXIX/269/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłodawa

BIPbrak
27030-06-2021XXIX/270/2021w sprawie zmiany przebiegu ulicy Gruszowej w miejscowości SantockoBIPDz.U.
27125-08-2021XXX/271/2021

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r.

 BIP brak
27225-08-2021XXX/272/2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy KłodawaBIP brak 
27325-08-2021 XXX/273/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

BIP brak 
274 25-08-2021 XXX/274/2021w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa.BIP brak 
27525-08-2021XXX/275/2021w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej nr 002846F.Dz.U.brak
27629-09-2021XXXI/276/2021w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowejBIPbrak
27729-09-2021XXXI/277/2021w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystegoBIP brak 
27829-09-2021XXXI/278/2021

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa

 Dz.U. brak
27929-09-2021XXXI/279/2021 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2021 – 2024

Dz.U. brak
28029-09-2021XXXI/280/2021w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego BIPbrak 
28129-09-2021XXXI/281/2021 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowychBIP  brak
28229-09-2021XXXI/282/2021w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r BIPbrak 
283 29-09-2021XXXI/283/2021  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FiannsowejBIP brak 
28427-10-2021  XXXII/284/2021w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok BIP brak 
28527-10-2021 XXXII/285/2021 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2027  BIP brak 
286 27-10-2021XXXII/286/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/204/20 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 października 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  BIP brak 
28727-10-2021 XXXII/287/2021  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r.  BIP brak 
288 27-10-2021XXXII/288/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościna terenie Gminy KłodawaDz.U. brak 
289 27-10-2021 XXXII/289/2021w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  BIP brak 
290 27-10-2021XXXII/290/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  BIP brak 
29127-10-2021  XXXII/291/2021w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne  BIP brak
29227-10-2021 XXXII/292/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy KłodawaBIP  brak
29324-11-2021XXXIII/293/2021w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy KłodawaBIPbrak
294  24-11-2021XXXIII/294/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.BIP brak 
295 24-11-2021 XXXIII/295/2021  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. BIPbrak 
296 24-11-2021 XXXIII/296/2021  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa. BIPbrak 
297 24-11-2021 XXXIII/297/2021  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r.BIP brak 
298 24-11-2021 XXXIII/298/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy KłodawaBIP brak 
29924-11-2021XXXIII/299/2021w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych, przysługujących sołtysom sołectw Gminy Kłodawa BIP brak
30024-11-2021XXXIII/300/2021w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych, przysługujących radnym Rady Gminy Kłodawa.BIPbrak
30124-11-2021XXXIII/301/2021w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy KłodawaBIPbrak
30224-11-2021XXXIII/302/2021w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2021 – 2026.Dz.U.brak
30324-11-2021XXXIII/303/2021w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/241/2021 z dnia 24 marca 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1404F (ul. Niepodległości) w m. Różanki, etap I”.BIPbrak
30424-11-2021XXXIII/304/2021w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych, progami zwalniającymi w ciągu ul. Lipowej (droga 1411F) w m. Różanki ”.BIPbrak
30514-12-2021XXXIV/305/2021w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r.BIPbrak
30614-12-2021XXXIV/306/2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021 – 2029BIPbrak
30714-12-2021XXXIV/307/2021w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 r.Dz.U.brak
30814-12-2021XXXIV/308/2021w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2029 BIP brak
30914-12-2021XXXIV/309/2021w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyBIPbrak
31014-12-2021XXXIV/310/2021w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomościBIPbrak
31114-12-2021XXXIV/311/2021w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/256/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2021-2027, w tym trybu jej konsultacjiBIPbrak
31214-12-2021XXXIV/312/2021w sprawie ustalenia planu sesji Rady Gminy Kłodawa na rok 2022.BIPbrak
31314-12-2021XXXIV/313/2021w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022”Dz.U.brak
31414-12-2021XXXIV/314/2021w sprawie zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Publicznego w KłodawieBIPbrak
31526-01-2022XXXV/315/2022w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. rSp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcemBIPbrak
31626-01-2022XXXV/316/2022w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościBIPbrak
31726-01-2022XXXV/317/2022w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/311/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/256/2021 z dnia 2 czerwca 2021r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2021-2027, w tym tryb jej konsultacji określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2021-2027, w tym trybu jej konsultacjiBIPbrak
31826-01-2022XXXV/318/2022w sprawie w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienieBIPbrak
31926-01-2022XXXV/319/2022w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznejDz.U.brak
32023-02-2022 XXXVI/320/2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 r. BIPbrak 
321 23-02-2022XXXVI/321/2022 w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Publicznego w Kłodawie  BIPbrak
322 23-02-2022XXXVI/322/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych na terenie Gminy KłodawaDz.U.brak
32323-02-2022  XXXVI/323/2022w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie KłodawaDz.U.brak
324 23-02-2022XXXVI/324/2022 w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022Dz.U.brak
32523-02-2022 XXXVI/325/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości BIP brak
32623-02-2022  XXXVI/326/2022w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
327 23-02-2022XXXVI/327/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na wykonanie dokumentacji projektowejdla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 1410F na odcinku Santocko – Marwice”. BIP brak
32829-03-2022XXXVII/328/2022w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2022 rokuDz.U.brak
32929-03-2022XXXVII/329/2022w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F: odc. Kłodawa – Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK 22 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce – Różanki.”BIPbrak
33029-03-2022XXXVII/330/2022w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na wykonanie remontu przepustu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1406F ul. Wojcieszycka w KłodawieBIPbrak
33129-03-2022XXXVII/331/2022w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko – Rybakowo.”BIPbrak
33229-03-2022XXXVII/332/2022w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 r.BIPbrak
33329-03-2022XXXVII/333/2022w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kłodawa na lata 2022-2029BIPbrak
33429-03-2022XXXVII/334/2022w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa nr XXXVI/321/2022 w sprawie siedziby Przedszkola Publicznego w KłodawieBIPbrak
33529-03-2022XXXVII/335/2022w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2022 roku na terenie Gminy KłodawaDz.U.brak
33629-03-2022XXXVII/336/2022w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025BIPbrak
33729-03-2022XXXVII/337/2022w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobkach, dla których organem prowadzącym jest gmina KłodawaDz.U.brak
33829-03-2022XXXVII/338/2022w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych na terenie Gminy KłodawaDz.U.brak
33929-03-2022XXXVII/339/2022w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie KłodawaDz.U.brak
34029-03-2022XXXVII/340/2022w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ChwalęciceDz.U.brak
34129-03-2022XXXVII/341/2022w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości KłodawaDz.U.brak
34229-03-2022XXXVII/342/2022w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Gmina Kłodawa oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i wysokości opłaty manipulacyjnejDz.U.brak
34305-04-2022XXXVIII/343/2022w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 r.BIPbrak
34405-04-2022XXXVIII/344/2022w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaBIPbrak
34521-04-2022XXXIX/345/2022w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 r.BIPbrak
34621-04-2022XXXIX/346/2022w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół lub przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwieDz.U.brak
34721-04-2022XXXIX/347/2022w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia tego handluDz.U.brak
34816-05-2022XL/348/2022w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 r.BIPbrak
34916-05-2022XL/349/2022w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2029BIPbrak
35016-05-2022XL/350/2022w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Gmina Kłodawa oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i wysokości opłaty manipulacyjnejDz.U.brak
35116-05-2022XL/351/2022w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030BIPbrak
35216-05-2022XL/352/2022w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia tego handluDz.U.brak
35329-06-2022XLI/353/2022w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy KłodawaBIPbrak
35429-06-2022XLI/354/2022w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rokBIPbrak
35529-06-2022XLI/355/2022w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rokBIPbrak
35629-06-2022XLI/356/2022w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa z perspektywa do 2025 r.”BIPbrak
35729-06-2022XLI/357/2022w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 r.BIPbrak
35829-06-2022XLI/358/2022w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości SantockoDz.U.brak
35929-06-2022XLI/359/2022w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości SantockoDz.U.brak
36029-06-2022XLI/360/2022w sprawie nazwy ulicy w miejscowości RóżankiDz.U.brak
36129-06-2022XLI/361/2022w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyBIPbrak
36221-07-2022XLII/362/2022w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 r.BIPbrak 
36321-07-2022XLII/363/2022w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2029 BIPbrak
36424-08-2022XLIII/364/2022w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 r. BIPbrak
36524-08-2022XLIII/365/2022w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kłodawa na rok szkolny2022/2023 Dz.U.brak
36624-08-2022XLIII/366/2022w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół lub przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie Dz.U.brak
36724-08-2022XLIII/367/2022w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santocko Dz.U.brak
36824-08-2022XLIII/368/2022w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłodawa BIPbrak
36924-08-2022XLIII/369/2022w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Gorzów WielkopolskiBIPbrak
37005-10-2022XLIV/370/2022w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa do roku 2024, z perspektywą do roku 2028”BIP  brak
37105-10-2022XLIV/371/2022w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. BIP brak
37205-10-2022XLIV/372/2022w sprawie zmiany przebiegu ulicy Pogodnej w miejscowości Kłodawa [załącznik]Dz.U. brak
37305-10-2022XLIV/373/2022w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości SantockoDz.U. brak
37405-10-2022XLIV/374/2022w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kłodawa w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Kłodawa oraz uchylenia uchwał Rady Gminy Kłodawa zmieniających uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Kłodawa BIP brak
37505-10-2022XLIV/375/2022w sprawie zmiany uchwały nr XXI/188/20 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wymiaru zajęć logopedy, psychologa, pedagoga, doradców zawodowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę KłodawaDz.U. brak
37605-10-2022XLIV/376/2022w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
37705-10-2022XLIV/377/2022w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy BIP brak
37805-10-2022XLIV/378/2022w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
37905-10-2022XLIV/379/2022w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
38005-10-2022XLIV/380/2022w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
38105-10-2022XLIV/381/2022w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2022-2028 BIPbrak 
38205-10-2022XLIV/382/2022w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 rok. BIPbrak 
38305-10-2022XLIV/383/2022w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2029BIPbrak
38430-11-2022XLV/384/2022w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 rok  BIPbrak 
38530-11-2022XLV/385/2022w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2029 BIP  brak
38630-11-2022XLV/386/2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa  BIP brak
38730-11-2022XLV/387/2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kłodawa  BIP brak
38830-11-2022XLV/388/2022w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa  BIP brak
38930-11-2022XLV/389/2022

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

mapa

 BIP brak
39030-11-2022XLV/390/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy KłodawaBIP  brak
39130-11-2022XLV/391/2022w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP brak
39230-11-2022XLV/392/2022w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli  BIP brak
39330-11-2022XLV/393/2022w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023”  BIP brak
39430-11-2022XLV/394/2022w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej  BIP brak
39530-11-2022XLV/395/2022w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  BIP brak
39630-11-2022XLV/396/2022w sprawie zmiany Uchwały nr XL/290/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie  BIP brak
39730-11-2022XLV/397/2022

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie Łośno

mapa

 BIP brak
39830-11-2022XLV/398/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie KłodawaBIP brak 
39930-11-2022XLV/399/2022w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łośno  BIP brak
40030-11-2022XLV/400/2022

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santoczno

mapa

 BIP  brak
40130-11-2022XLV/401/2022w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
40228-12-2022XLVI/402/2022w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 rBIP brak
40328-12-2022XLVI/403/2022w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2029BIP  brak
40428-12-2022XLVI/404/2022w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 r BIP brak
40528-12-2022XLVI/405/2022w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2029 BIP brak
40628-12-2022XLVI/406/2022w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2021 - 2028 BIP brak
40728-12-2022XLVI/407/2022w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa do placówek oświatowych BIP brak
40828-12-2022XLVI/408/2022w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłodawa BIP brak
40928-12-2022XLVI/409/2022w sprawie ustalenia planu sesji Rady Gminy Kłodawa na rok 2023 BIP brak
41028-12-2022XLVI/410/2022w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa BIPbrak 
41128-12-2022XLVI/411/2022w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/210/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodawa oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów BIP brak
41228-12-2022XLVI/412/2022w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej BIPbrak 
41328-12-2022XLVI/413/2022w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Gmina Kłodawa oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i wysokości opłaty manipulacyjnej BIPbrak 
41425-01-2023XLVII/414/2023w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 r.BIPbrak
41525-01-2023XLVII/415/2023w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2029BIP brak
41625-01-2023XLVII/416/2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BIP brak
41725-01-2023XLVII/417/2023 w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Kłodawa BIP brak
41825-01-2023XLVII/418/2023w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP brak
41925-01-2023XLVII/419/2023w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 BIP brak
42025-01-2023XLVII/420/2023w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  BIP brak
42125-01-2023XLVII/421/2023w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w Różankach  BIP brak
42225-01-2023XLVII/422/2023w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023  BIP brak
42325-01-2023XLVII/423/2023w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej BIPbrak 
42422-02-2023XLVIII/424/2023w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/246/2021 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Kłodawie oraz nadania statutuBIPbrak 
42522-02-2023XLVIII/425/2023w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ŁośnoBIP  brak
42622-02-2023XLVIII/426/2023w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łośno BIP brak
42722-02-2023XLVIII/427/2023w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko BIP brak
42822-02-2023XLVIII/428/2023w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
42922-02-2023XLVIII/429/2023w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
43022-02-2023XLVIII/430/2023w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
43122-02-2023XLVIII/431/2023w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/411/2022 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodawa oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów BIP brak
43229-03-2023XLIX/432/2023w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 r.BIPbrak
43329-03-2023 XLIX/433/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2029BIP  brak
43429-03-2023XLIX/434/2023w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategiiBIPbrak
43529-03-2023XLIX/435/2023w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2023 rokuBIPbrak
43629-03-2023XLIX/436/2023w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2023 roku na terenie Gminy KłodawaBIPbrak
43719-04-2023L/437/2023w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 r.BIPbrak
43819-04-2023L/438/2023w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F: odc. Kłodawa – Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK 22 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce – Różanki.”BIPbrak
43919-04-2023L/439/2023w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowości WojcieszyceBIPbrak
44019-04-2023L/440/2023w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcemBIPbrak
44119-04-2023L/441/2023w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyBIPbrak
44219-04-2023L/442/2023w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyBIPbrak
44324-05-2023LI/443/2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy KłodawaBIPbrak
44424-05-2023LI/444/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rokBIPbrak
44524-05-2023LI/445/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rokBIPbrak
44624-05-2023LI/446/2023 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 r.BIPbrak
44724-05-2023LI/447/2023w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/204/20 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 października 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania BIPbrak
44824-05-2023LI/448/2023 w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcemBIPbrak
44924-05-2023LI/449/2023w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIPbrak
45024-05-2023LI/450/2023w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIPbrak
45124-05-2023LI/451/2023w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIPbrak
45224-05-2023LI/452/2023w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego BIPbrak
45321-06-2023LII/453/2023w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłuBIPbrak
45421-06-2023LII/454/2023w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłuBIPbrak
45521-06-2023LII/455/2023w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomościBIPbrak
45621-06-2023LII/456/2023w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomościBIPbrak
45721-06-2023LII/457/2023w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 rBIPbrak
45821-06-2023LII/458/2023w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIPbrak
45921-06-2023LII/459/2023w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargęBIPbrak
46030-08-2023LIII/460/2023 BIPbrak
46130-08-2023LIII/461/2023w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 rokBIPbrak
46230-08-2023LIII/462/2023w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2029 BIPbrak
46330-08-2023LIII/463/2023w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.BIPbrak
46430-08-2023LIII/464/2023w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.BIPbrak
46530-08-2023LIII/465/2023w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.BIPbrak
46630-08-2023LIII/466/2023w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.BIPbrak
46730-08-2023LIII/467/2023w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnikówBIPbrak
46830-08-2023LIII/468/2023w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu InterdyscyplinarnegoBIPbrak
46927-09-2023LIV/469/2023w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 r. BIP  brak
47027-09-2023LIV/470/2023w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2029 BIPbrak 
47127-09-2023LIV/471/2023w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej GórzeBIP  brak
47227-09-2023LIV/472/2023w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1409F w m. Chwalęcice”BIP  brak 
47327-09-2023LIV/473/2023w sprawie zmiany uchwały nr LIII/468/2023 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego BIP  brak
47427-09-2023LIV/474/2023w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa BIP  brak
47525-10-2023LV/475/2023w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 rok BIP  brak 
47625-10-2023 LV/476/2023 w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027  BIP  brak
477 25-10-2023 LV/477/2023

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

załącznik nr 1

BIP  brak
478 25-10-2023 LV/478/2023w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Kłodawa  BIP  brak
479 25-10-2023 LV/479/2023w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/434/2023 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii  BIP  brak
480 25-10-2023 LV/480/2023w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice BIP  brak
481 25-10-2023LV/481/2023w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa BIP  brak
482 25-10-2023LV/482/2023w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko  BIP  brak
483 25-10-2023LV/483/2023w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kłodawa na lata 2023-2025”  BIP  brak
484 25-10-2023LV/484/2023w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411F w m. Różanki ul.Lipowa w zakresie budowy chodnika”  BIP  brak
485 25-10-2023LV/485/2023w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1417 F Santocko w kierunku m. Gorzów Wlkp." BIP  brak
486 25-10-2023LV/486/2023w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1406F (ul.Wojcieszycka) w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w m. Kłodawa, gmina Kłodawa w ramach Rządowego programu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”  BIP  brak
487 25-10-2023LV/487/2023w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko Gmina Kłodawa”  BIP  brak
488 25-10-2023LV/488/2023w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Kłodawa w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Dobiegniewskie"  BIP  brak
489 25-10-2023LV/489/2023w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok budżetowy 2024 w celu realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej – ul. Polna na dz. ew. nr 485 – gmina Kłodawa”  BIP  brak
490 29-11-2023LVI/490/2023 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 r.BIP  brak
491 29-11-2023 LVI/491/2023  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2029BIPbrak
492  29-11-2023 LVI/492/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa BIPbrak
493  29-11-2023 LVI/493/2023 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej BIP brak
494  29-11-2023 LVI/494/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa BIP brak
495  29-11-2023 LVI/495/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice  BIP brak
496  29-11-2023 LVI/496/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie Różanki  BIP brak
497  29-11-2023 LVI/497/2023 w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kłodawa na lata 2022-2037”  BIP brak
498  29-11-2023 LVI/498/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  BIP brak
499  29-11-2023 LVI/499/2023 w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy -posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zgodnie z wieloletnim rządowym programem,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028  BIP brak
500  29-11-2023 LVI/500/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  BIP brak
501  29-11-2023LVI/501/2023  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028  BIP brak
502  29-11-2023 LVI/502/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kłodawie  BIP brak
503  29-11-2023 LVI/503/2023 w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego  BIP brak
504  29-11-2023 LVI/504/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  BIP brak
505  29-11-2023 LVI/505/2023 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych  BIP brak
506  29-11-2023 LVI/506/2023 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024”  BIPbrak 
507  29-11-2023 LVI/507/2023 w sprawie zamiany nieruchomości  BIPbrak 
508

20-12-2023

LVII/508/2023w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 r. BIP brak
50920-12-2023LVII/509/2023w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2029 BIP brak
51020-12-2023LVII/510/2023w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2024 r. BIP brak
51120-12-2023LVII/511/2023   
51220-12-2023LVII/512/2023w sprawie ustalenia planu sesji plenarnych Rady Gminy Kłodawa na rok 2024  BIP brak
51320-12-2023LVII/513/2023w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej  BIP brak
51420-12-2023LVII/514/2023w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kłodawa  BIP brak 
51520-12-2023LVII/515/2023w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w Kłodawie BIP   brak
51620-12-2023LVII/516/2023w sprawie sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa w rejonie ulicy Tęczowej oraz ulicy Brzoskwiniowej, w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych: 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5, 786/6. BIP brak 
51720-12-2023LVII/517/2023w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie Chwalęcice BIP  brak
51820-12-2023LVII/518/2023w sprawie zamiany nieruchomości BIP   brak
51931-01-2024 LVIII/519/2024  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2024 r.  BIP brak
52031-01-2024LVIII/520/2024  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIPbrak 
52131-01-2024LVIII/521/2024  w sprawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych ich użytkownikom wieczystymBIP  brak
52231-01-2024 LVIII/522/2024 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
52331-01-2024 LVIII/523/2024w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego  BIP brak
52431-01-2024 LVIII/524/2024w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego  BIP brak
52531-01-2024 LVIII/525/2024w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP brak
52631-01-2024 LVIII/526/2024w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Różankach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków  BIP brak
52731-01-2024 LVIII/527/2024w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków  BIP brak
52831-01-2024 LVIII/528/2024w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kłodawa  BIP brak
52931-01-2024 LVIII/529/2024w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy Kłodawa BIP brak
53031-01-2024 LVIII/530/2024w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji pełnionych przez Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp BIP  brak
53131-01-2024 LVIII/531/2024w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w Różankach BIP brak
53231-01-2024 LVIII/532/2024w sprawie zaopiniowania projektu Audytu Krajobrazowego Województwa Lubuskiego BIPbrak 
53328-02-2024LIX/533/2024w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 oraz ustanowienia programu osłonowego Gminy Kłodawa „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 BIP brak 
53428-02-2024LIX/534/2024w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  BIP brak
53528-02-2024LIX/535/2024w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2024 roku  BIP brak
53628-02-2024LIX/536/2024w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego  BIP brak
53728-02-2024LIX/537/2024w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa  BIP brak
53828-02-2024LIX/538/2024w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej  BIP brak
53928-02-2024LIX/539/2024w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027 w wyborach uzupełniających  BIP brak

 

Metryka

sporządzono
2018-12-03 przez Biuro Rady Gminy
udostępniono
2018-12-03 00:00 przez Mazur Jacek
zmodyfikowano
2024-03-17 21:45 przez Mazur Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5352
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.