Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kłodawa
Menu góra
Strona startowa Informacja publiczna
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja publiczna, bieżące, menu 1200 - BIP - Urząd Gminy Kłodawa”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacja publiczna

Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.).


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

  • nie wymaga uzasadnienia - chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy),
  • może być złożony w dowolniej formie (w celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji publicznej zamieściliśmy wzór wniosku do pobrania).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Centralnym Rejestrze Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Wójt Gminy Kłodawa, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek, w którym zawarte są następujące elementy:

  • oznaczenie wnioskodawcy
  • oczekiwania dot. udostępnienia informacji publicznej
  • oczekiwania w zakresie sposobu i formy przekazania odpowiedzi na wniosek
  • podpis wnioskodawcy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kłodawa lub przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@klodawa.pl
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Kłodawa, 66-415 Kłodawa ul.Gorzowska 40.
  • faksem pod nr: 95 7176840

 

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1 ustawy). Wówczas Wójt Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) - 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa.

Metryka

sporządzono
2018-11-26 przez Jacek Mazur
udostępniono
2018-11-26 00:00 przez Jacek Mazur
zmodyfikowano
2019-05-17 08:23 przez Mazur Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1636
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.