Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kłodawa
Menu góra
Strona startowa Prawo Rejestry i ewidencje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestry i ewidencje, bieżące, menu 1194 - BIP - Urząd Gminy Kłodawa”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

 

 REJESTRY PUBLICZNE I EWIDENCJE

 

Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Gminy Kłodawa rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.
 
Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 poz. 29 ze zm.). Pobierz wniosek 

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie. 

 

Wykaz rejestrów i ewidencji:

 • ewidencja kąpielisk,
 • rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • ewidencja korespondencji przychodzących,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • ewidencja pieczątek i pieczęci,
 • ewidencja zasobów archiwalnych,
 • rejestr jednostek organizacyjnych,
 • ewidencja udzielonych zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
 • rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • ewidencja dróg i obiektów mostowych,
 • ewidencja podatkowa,
 • rejestr instytucji kultury,
 • ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi,
 • rejestr wniosków i interpelacji radnych,
 • rejestr uchwał Rady Gminy Kłodawa,
 • ewidencja nazw ulic i placów,
 • ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości,
 • rejestr decyzji o warunkach zabudowy,
 • rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
 • gminna ewidencja zabytków,
 • rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • rejestr wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • ewidencja VAT,
 • rejestr zarządzeń Wójta Gminy Kłodawa,
 • rejestr mieszkańców,
 • rejestr wyborców,
 • ewidencja (archiwalna) przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą przed dniem 01.01.2012r.

 

  Rejestr działalności regulowanej

 

 1. ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH NA TERENIE GMINY KŁODAWA
   
 2. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZI ZWIĄZEK CELOWY GMIN MG-6
 • REJESTR ŹŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH [pobierz]

Metryka

sporządzono
2016-10-26 przez Jacek Mazur
udostępniono
2016-10-26 00:00 przez Jacek Mazur
zmodyfikowano
2019-09-11 09:05 przez Mazur Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1545
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.