Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kłodawa
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Kłodawa Informacje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje, bieżące, menu 1172 - BIP - Urząd Gminy Kłodawa”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje

Informacje

Urząd Gminy Kłodawa jest aparatem pomocniczym wójta i wykonuje zadania wynikają ze sprawowania przez Wójta Gminy Kłodawa funkcji organu wykonawczego gminy. Urząd działa na podstawie przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, zarządzeń wójta, a także na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów określających poszczególne zadania. Funkcjonowanie urzędu opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału zadań i kompetencji oraz indywidualnej odpowiedzialności za ich wykonanie.

PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI W URZĘDZIE GMINY KŁODAWA:

(krótka charakterystyka)

  • Wójt Gminy Kłodawa kieruje pracą Urzędu przy pomocy zastępcy wójta, skarbnika, sekretarza oraz kierowników referatów, którzy wykonują swoje obowiązki i ponoszą odpowiedzialność, stosownie do ustaleń Regulaminu Organizacyjnego.
  • Zastępca Wójta odpowiada za powierzony przez wójta obszar spraw, pełni funkcję reprezentacyjną w imieniu wójta, zastępuje go w czasie nieobecności, koordynuje pracę referatów i samodzielnych stanowisk.
  • Skarbnik jest Główną Księgową Budżetu Gminy, dba o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, kieruje pracą podległego referatu.
  • Sekretarz - w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta - zapewnia właściwą organizację pracy Urzędu oraz realizuje politykę zarządzania zasobami ludzkimi oraz koordynuje obsługę organizacyjną Rady Gminy.
  • Kierownicy Referatów – kierują pracą danych referatów, przy załatwianiu spraw odpowiadają za przestrzeganie zasad: praworządności, terminowości i rzetelności, inicjują aktualizację niezbędnych aktów prawnych w sprawach należących do danego referatu, uczestniczą w posiedzeniach Rady oraz przygotowują projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Kłodawa są referaty, biura, urząd stanu cywilnego oraz samodzielne stanowiska, wskazane odpowiednio w Regulaminie Organizacyjnym.

Urząd jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Metryka

sporządzono
2014-02-26 przez Jacek Mazur
udostępniono
2014-02-26 00:00 przez Mazur Jacek
zmodyfikowano
2021-05-26 10:50 przez Mazur Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2576
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.