Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kłodawa
Menu góra
Strona startowa Aktualności Obwieszczenia / Informacje / Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenia / Informacje / Ogłoszenia, bieżące, menu 1161 - BIP - Urząd Gminy Kłodawa”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia / Informacje / Ogłoszenia

Data wytworzenia 2024-06-13, ostatniej modyfikacji 2024-07-01 16:24

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie Różanki

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie Różanki Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłodawa uchwały Nr LVI/496/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa
Data wytworzenia 2024-06-24, ostatniej modyfikacji 2024-06-24 15:28

RPI.6733.14.2023.BK. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GOR3090 sieci Play

RPI.6733.14.2023.BK O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do art. 10 § 1, art. 81 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2023r., poz. 977 ze zm.) W Ó J T G M I N Y K Ł O D A W A z a w i a d a m i a że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
Data wytworzenia 2024-06-20, ostatniej modyfikacji 2024-06-24 07:47

RPI.6733.4.2024.BK. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

RPI.6733.4.2024.BK O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 572), art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2023r. poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Kłodawa z a w i a d a m i a o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej
Data wytworzenia 2024-06-17, ostatniej modyfikacji 2024-06-17 14:54

RPI.6733.3.2024.BK. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Znak sprawy: RPI.6733.3.2024.BK O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do art. 10 § 1, art. 81 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2023r., poz. 977 ze zm.) W Ó J T G M I N Y K Ł O D A W A z a w i a d a m i a że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji
Data wytworzenia 2024-06-10, ostatniej modyfikacji 2024-06-10 15:58

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad „Raportem o stanie gminy Kłodawa za 2023 rok"

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad „Raportem o stanie gminy Kłodawa za 2023 rok" Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zmianami) Wójt Gminy Kłodawa przedstawił Radzie Gminy Kłodawa „ Raport o stanie gminy Kłodawa za 2023 rok ". Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Kłodawa w roku 2023, w szczególności realizację polityk,
Data wytworzenia 2024-06-07, ostatniej modyfikacji 2024-06-10 13:22

RPI.6733.2.2024.BK. Budowa sieci wodociągowej - Rybakowo

RPI.6733.2.2024.BK O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do art. 10 § 1, art. 81 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2023r., poz. 977 ze zm.) W Ó J T G M I N Y K Ł O D A W A z a w i a d a m i a że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
Data wytworzenia 2024-05-31, ostatniej modyfikacji 2024-06-01 16:22

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE NR W/32/2024 WÓJTA GMINY KŁODAWA z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
Data wytworzenia 2024-05-27, ostatniej modyfikacji 2024-05-27 10:08

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa w rejonie ulicy Tęczowej oraz ulicy Brzoskwiniowej, w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidency

. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa w rejonie ulicy Tęczowej oraz ulicy Brzoskwiniowej, w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych: 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5, 786/6 wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
Data wytworzenia 2024-05-16, ostatniej modyfikacji 2024-05-16 12:44

RPI.6733.19.2023.BK. Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej

Nasz znak: RPI.6733.19.2023.BK O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do uwarunkowań art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2023r. poz. 977 ze zm.) W Ó J T G M I N Y K Ł O D A W A z a w i a d a m i a że tutejszy organ administracyjny wydał decyzję nr 18/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
1 / 44
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.