Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacja publiczna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Informacja publiczna Informacja publiczna


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.).


Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Jak złożyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy Kłodawa w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kłodawa, ul.Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa
  • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kłodawa
  • przesłać  faxem na numer +48 95 717 68 40
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@klodawa.pl
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP


Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Wójta Gminy, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 data wytworzenia2018-11-26
data udostępnienia2018-11-26
sporządzone przezJacek Mazur
opublikowane przezAgnieszka Chudziak
ilość odwiedzin51
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@