Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Automatyczne przeniesienie aktualności 'Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Łośno' do archiwum 

OGŁOSZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Łośno

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVI/96/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 października 2007r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Łośno zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Łośno,wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 sierpnia do 11 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kłodawie, ul. Gorzowska 40, w pokoju nr 8, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.klodawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. o godz. 16:00 w Sali Wiejskiej w Łośnie.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kłodawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej iszabowicz@klodawa.pl, lub sekretariat@klodawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2018 r.

 o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Łośno

Na podstawie art. 39, w nawiązaniu do art. 46 ust 1 oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 21 sierpnia do 11 września 2018r. z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Łośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniami i dokonanymi uzgodnieniami, wyłożonymi do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Kłodawie, ul. Gorzowska 40, w pokoju nr 8, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.klodawa.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu w/w dokumentu w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Gminy w Kłodawie i adres poczty elektronicznej iszabowicz@klodawa.pl lub sekretariat@klodawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2018 r. Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kłodawa.

Dokumenty do pobrania:

Projekt planu wraz z załącznikami

 

Wójt Gminy Kłodawa

Anna Mołodciakdata wytworzenia2018-08-14
data udostępnienia2018-09-25
sporządzone przezSzabowicz Iwona
opublikowane przezJacek Mazur
data wykonania2018-10-10
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@