Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Publikacja aktualności 'Drugi i piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa' 

WÓJT GMINY  KŁODAWA

ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, woj. lubuskie

ogłasza

drugi i piąty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa.

 

Przedmiotem przetargu będą niżej wymienione nieruchomości gruntowe :

Poz.

 

Położenie

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie lub decyzji o warunkach zabudowy

Cena wywoławcza

      Wadium

1

Rybakowo

569/4

1209

GW1G/00071799/9

Działki położone w małym kompleksie gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna, zlokalizowanym w odległości ok.500 m od jeziora, w sąsiedztwie lasu i pojedynczego siedliska oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Dojazd do kompleksu drogą utwardzona z tłucznia kamiennego .Dostęp do drogi publicznej przez wydzielona drogę wewnętrzną. Teren porośnięty drzewami i krzewami, wymaga uporządkowania. Uzbrojenie w wodę i energię.

 

 

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażami

 i niezbędną infrastrukturą

46.468

4.600

2

Rybakowo

569/5

2248

76.196

7.600

3

Rybakowo

569/9

1209

44.320

4.400

4

 

 

Rybakowo

569/10

1606

61.012

6.100

5

 

 

 

Różanki

689

1450

GW1G/00028348/7

 Działka zlokalizowana w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

jednorodzinną i usługi, w niedalekiej odległości od boiska sportowego, szkoły oraz drogi krajowej relacji Gorzów –Gdańsk. Zlokalizowana przy ul. Zielonej o nawierzchni żwirowej.

Uzbrojona w energię elektryczną, sieć gazową, sieć wodno-kanalizacyjną

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

95.000

9.500

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2018 roku o godz. 1000 w sali nr 5 Urzędu Gminy Kłodawa.

Drugi przetarg dotyczy pozycji 1 do 4. Pierwszy przetarg odbył się 10 maja 2018 roku.

Piąty  przetarg dotyczy pozycji 5, pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 sierpnia 2017 roku, drugi przetarg odbył się w dniu 3 listopada 2017 roku, trzeci przetarg odbył się w dniu 2 lutego 2018 roku, czwarty przetarg odbył się 10 maja 2018 roku.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, nr 03836300040008468020000009 najpóźniej do 14 sierpnia 2018 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne  pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta   jest wymagana.

Wylicytowana cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Do ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zmianami).

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu. W przypadku  uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz zobowiązań.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej www.klodawa.pl oraz  w  prasie.

Uwaga! Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie  możliwe na koszt nabywcy.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodawa  nr tel.: 095 721-66-70 lub 095-721-66-65

 

         Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

RPI.6840.5.2018.AM

                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                                                                          /-/ Anna Mołodciakdata wytworzenia2018-07-10
data udostępnienia2018-07-10
sporządzone przezMielnik Anna
opublikowane przezJacek Mazur
data wykonania2018-07-10
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@