Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności 'Uchwały Rady Gminy'Lp.

Data podjęcia uchwały

Nr Uchwały

Tytuł uchwały

Publikacja

Uwagi

1

01-12-2014

I/1/14

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

BIP

brak

2

01-12-2014

I/2/14

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kłodawa

BIP

brak

3

01-12-2014

I/3/14

w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy

BIP

brak

4

01-12-2014

I/4/14

w sprawie powołania komisji rewizyjnej

BIP

brak

5

01-12-2014

I/5/14

w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kłodawa do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6

BIP

brak

6

29-12-2014

II/6/14

w sprawie udzielenia pomocy w postaci dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach

BIP

brak

7

29-12-2014

II/7/14

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok

BIP

brak

8

29-12-2014

II/8/14

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

BIP

Rozstrzygnięcie nadzorcze

9

29-12-2014

II/9/14

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok

Dziennik Urzędowy

brak

10

29-12-2014

II/10/14

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020

BIP

brak

11

29-12-2014

II/11/14

w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2015 rok

BIP

brak

12

29-12-2014

II/12/14

w sprawie pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

BIP

brak

13

29-12-2014

II/13/14

w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości

BIP

Rozstrzygnięcie nadzorcze

14

29-12-2014

II/14/14

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w miejscowości Różanki

BIP

brak

15

29-12-2014

II/15/14

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Wojcieszyce stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

BIP

brak

16

28-01-2015

III/17/15

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/332/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 1 października 2014r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce

BIP

brak

17

28-01-2015

III/18/15

w sprawie wyborów organów Sołectw

BIP

brak

18

28-01-2015

III/19/15

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok

BIP

brak

19

28-01-2015

III/20/15

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa"

BIP

brak

20

28-01-2015

III/21/15

w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i roboty budowlane w Kościele p.w. św. StanisławaKostki w Różankach

BIP

brak

21

28-01-2015

III/22/15

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczonego obszaru chronionego krajobrazu "Puszcza Barlinecka"

BIP

brak

22

02-03-2015

IV/23/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/275/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia

Dziennik Urzędowy

brak

23

02-03-2015

IV/24/15

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa nr 1/3/2014 z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kłodawa

BIP

brak

24

02-03-2015

IV/25/15

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych

BIP

brak

25

02-03-2015

IV/26/15

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

BIP

brak

26

25-03-2015

V/29/15

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok

BIP

brak

27

25-03-2015

V/30/15

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

BIP

brak

28

25-03-2015

V/31/15

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku

BIP

brak

29

25-03-2015

V/32/15

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych

BIP

brak

30

25-03-2015

V/33/15

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Komunalnego w Różankach

BIP

brak

31

25-03-2015

V/34/15

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XXV/194/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej

BIP

brak

32

20-05-2015

VI/35/15

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr I/4/2014 z dnia 01 grudnia 2014 w sprawie powołania komisji rewizyjnej

BIP

brak

33

20-05-2015

VI/36/15

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr I/3/2014 z dnia 01 grudnia 2014 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kłodawa

BIP

brak

34

20-05-2015

VI/37/15

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

BIP

brak

35

20-05-2015

VI/38/15

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

BIP

brak

36

20-05-2015

VI/39/15

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok

BIP

brak

37

20-05-2015

VI/40/15

w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem

BIP

brak

38

20-05-2015

VI/41/15

w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem

BIP

brak

39

20-05-2015

VI/42/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie usługi pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 1406F i 1404F na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce-Różanki”

BIP

brak

40

20-05-2015

VI/43/15

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Kłodawa

BIP

brak

41

20-05-2015

VI/44/15

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Kłodawa

BIP

brak

42

20-05-2015

VI/45/15

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych

BIP

brak

43

20-05-2015

VI/46/15

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Miastem Gorzów Wielkopolski w sprawie powierzenia Miastu Gorzów Wielkopolski realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Kłodawa do Środowiskowych Domów Samopomocy w Gorzowie Wielkopolskim

BIP

brak

44

20-05-2015

VI/47/15

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa na lata 2015-2017

BIP

brak

45

20-05-2015

VI/48/15

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa

Dziennik Urzędowy

brak

46

20-05-2015

VI/49/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/277/09 Rady Gminy Kłodawa w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Pojezierze Dobiegniewskie”

BIP

brak

47

20-05-2015

VI/50/15

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Kłodawskim w Kłodawie"

Dziennik Urzędowy

brak

48

17-06-2015

VII/51/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie inwestycji pod nazwą „Remont ul. Wojcieszyckiej w m. Kłodawa”

BIP

brak

49

17-06-2015

VII/52/15

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015

BIP

brak

50

17-06-2015

VII/53/15

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa

BIP

brak

51

17-06-2015

VII/54/15

w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości

Dziennik Urzędowy

brak

52

17-06-2015

VII/55/15

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej

BIP

brak

53

22-07-2015

VIII/58/15

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok

BIP

brak

54

22-07-2015

VIII/56/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy"

BIP

brak

55

22-07-2015

VIII/57/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanieinwestycji pod nazwą "Wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Zdroisko

BIP

brak

56

26-08-2015

IX/59/15

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok

BIP

brak

57

26-08-2015

IX/60/15

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa na Osiedlu Marzeń

Dziennik Urzędowy

brak

58

26-08-2015

IX/61/15

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice

Dziennik Urzędowy

brak

59

26-08-2015

IX/62/15

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną

BIP

brak

60

26-08-2015

IX/63/15

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kłodawa

BIP

brak

61

26-08-2015

IX/64/15

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie gmimny Kłodawa

BIP

brak

62

26-08-2015

IX/65/15

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

BIP

brak

63

26-08-2015

IX/66/15

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podrózy służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Kłodawa

BIP

brak

64

07-10-2015

X/67/15

w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31.08.2011 w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych

Dziennik Urzędowy

Wyrok WSA

 

65

07-10-2015

X/72/15

w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

BIP

brak

66

07-10-2015

X/73/15

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych

BIP

brak

67

07-10-2015

X/74/15

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok”

Dziennik Urzędowy

brak

68

07-10-2015

X/75/15

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok

BIP

brak

69

07-10-2015

X/76/15

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Kłodawa ds. opracowania Statutu Gminy Kłodawa oraz Statutów Sołectw

BIP

brak

70

18-11-2015

XI/77/15

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Kłodawa

BIP

brak

71

18-11-2015

XI/78/15

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Kłodawa na rzecz jej użytkownika wieczystego

BIP

brak

72

18-11-2015

XI/79/15

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mironice stanowiącej własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

BIP

brak

73

18-11-2015

XI/80/15

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych zabudowanych będących w zasobie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa

BIP

brak

74

18-11-2015

XI/81/15

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa

Dziennik Urzędowy

brak

75

18-11-2015

XI/82/15

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kłodawa

Dziennik Urządowy

brak

76

18-11-2015

XI/83/15

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Dziennik Urzędowy

brak

77

18-11-2015

XI/84/15

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa

Dziennik Urządowy

brak

78

18-11-2015

XI/85/15

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kłodawa

Dziennik Urzędowy

brak

79

18-11-2015

XI/86/15

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej

BIP

brak

80

18-11-2015

XI/87/15

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok

BIP

brak

81

18-11-2015

XI/88/15

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w miejscowości Kłodawa

BIP

brak

82

18-11-2015

XI/89/15

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

BIP

brak

83

18-11-2015

XI/90/15

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2015

BIP

brak

84

07-12-2015

XII/91/15

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015

BIP

brak

85

30-12-2015

XIII/92/15

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015

BIP

brak

86

30-12-2015

XIII/93/15

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2020

BIP

brak

87

30-12-2015

XIII/94/15

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok

Dziennik Urzędowy

brak

88

30-12-2015

XIII/95/15

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

BIP

brak

89

30-12-2015

XIII/96/15

w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2016 rok

BIP

brak

90

30-12-2015

XIII/97/15

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

BIP

brak

91

30-12-2015

XIII/98/15

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym

Dziennik Urzędowy

Rozstrzygnięcie nadzorcze

92

30-12-2015

XIII/99/15

w sprawie zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. Reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia – Augustyna Wiernickiego, w zakresie zapewnienia miejsc noclegowych dla osób bezdomnych z terenu gminy Kłodawa

BIP

Rozstrzygnięcie nadzorcze

93

30-12-2015

XIII/100/15

w sprawie uszczuplenia dotychczasowych praw sołectwa Kłodawa do korzystania z przekazanego mienia

BIP

Rozstrzygnięcie nadzorcze

94

24-02-2016

XIV/101/16

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa"

BIP

brak

95

24-02-2016

XIV/102/16

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych

BIP

brak

96

24-02-2016

XIV/103/16

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych

BIP

brak

97

24-02-2016

XIV/104/16

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej połozonej w Kłodawie

BIP

brak

98

24-02-2016

XIV/105/16

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w Rybakowie

BIP

brak

99

24-02-2016

XIV/106/16

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie

BIP

brak

100

24-02-2016

XIV/107/16

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagrospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa w rejonie ulicy Tęczowej oraz ulicy Brzoskwiniowej

Dziennik Urzędowy

brak

101

24-02-2016

XIV/108/16

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/265/2001 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 listopada 2001

BIP

brak

102

24-02-2016

XIV/109/16

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej

BIP

brak

103

24-02-2016

XIV/110/16

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym

Dziennik Urzędowy

Rozstrzygnięcie nadzorcze

104

24-02-2016

XIV/111/16

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok

BIP

brak

105

23-03-2016

XV/112/16

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2016 roku

BIP

Rozstrzygnięcie nadzorcze

106

23-03-2016

XV/113/16

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na rzecz jej użytkownika wieczystego

BIP

brak

107

23-03-2016

XV/114/16

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na rzecz jej użytkowania wieczystego

BIP

brak

108

23-03-2016

XV/115/16

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa”

BIP

brak

109

23-03-2016

XV/116/16

w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Wywównywanie różnic w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w Gorzowie Wielkopolskim i gminach: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

BIP

brak

110

23-03-2016

XV/117/16

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Kłodawa”

BIP

brak

111

23-03-2016

XV/118/16

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016r

BIP

brak

112

23-03-2016

XV/119/16

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2020

BIP

brak

113

27-04-2016

XVI/127/16

w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kłodawa na lata 2015-2030

BIP

treść projektu

113

24-05-2016

XVII/129/16

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok

BIP

brak

114

24-05-2016

XVII/130/16

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Dziennik Urzędowy

Rozstrzygnięcie nadzorcze

115

24-05-2016

XVII/131/16

w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2016 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016r.

Dziennik Urzędowy

brak

116

24-05-2016

XVII/132/16

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/279/09 z dnia 02.09.2009r. w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków

Dziennik Urzędowy

brak

117

24-05-2016

XVII/133/16

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

BIP

brak

118

24-05-2016

XVII/134/16

w sprawie przyjęcia zmiany do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa”

BIP

brak

119

29-06-2016

XVIII/135/16

w sprawie realizacji przedsię wzięcia dotyczącego promocji gospodarczej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

BIP

brak

120

29-06-2016

XVIII/136/16

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej

BIP

brak

121

29-06-2016

XVIII/137/16

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok

BIP

brak

122

29-06-2016

XVIII/138/16

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa

Dziennik Urzędowy

brak

123

29-06-2016

XVIII/139/16

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządu na terenie gminy Kłodawa

Dziennik Urzędowy

brak

124

29-06-2016

XVIII/140/16

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej udziału we własności nieruchomości gruntowej położonej w Różankach

BIP

brak

125

29-06-2016

XVIII/141/16

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną

BIP

brak

126

29-06-2016

XVIII/142/16

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa

Dziennik Urzędowy

Akt uchylony

127

29-06-2016

XVIII/143/16

w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/340/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5 listopada 2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłodawa

Dziennik Urzędowy

brak

128

29-06-2016

XVIII/145/16

w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Kłodawa do podjęcia działań zmierzających do wykonania remontu ul. Sosnowej i Świerkowej w m. Kłodawa

BIP

brak

129

10-08-2016

XIX/146/16

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok

BIP

brak

130

10-08-2016

XIX/147/16

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa

BIP

brak

131

10-08-2016

XIX/148/16

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa

BIP

brak

132

10-08-2016

XIX/149/16

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 czerwca 2016r. Nr XVIII/145/2016 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Kłodawa do podjęcia działań zmierzających do wykonania remontu ul. Sosnowej i Świerkowej w m. Kłodawa

BIP

brak

133

10-08-2016

XIX/150/16

w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31.08.2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych

Dziennik Urzędowy

brak

134

14-09-2016

XX/151/16

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa

Dziennik Urzędowy

brak

135

14-09-2016

XX/152/16

w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kłodawa-aktualizacja na lata 2016-2025  [pobierz]

BIP

brak

136

14-09-2016

XX/153/16

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa

BIP

brak

137

14-09-2016

XX/154/16

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą prawną

BIP

brak

138

14-09-2016

XX/155/16

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych

BIP

brak

139

14-09-2016

XX/156/16

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2016 roku

Dziennik Urzędowy

brak

140

14-09-2016

XX/157/16

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Deszczno na wykonanie inwestycji drogowych

BIP

brak

141

14-09-2016

XX/158/16

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubiszyn na wykonanie inwestycji drogowej

BIP

brak

142

14-09-2016

XX/159/16

o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej odcinka drogi powiatowej nr 1405F położonego na działce ewidencyjnej nr 72/3 obręb Zdroisko, Gmina Kłodawa

Dziennik Urzędowy

brak

143

19-10-2016

XXI/160/16

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

BIP

brak

144

19-10-2016

XXI/161/16

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa w rejonie miejscowości Wojcieszyce

BIP

brak

145

19-10-2016

XXI/162/16

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia

Dziennik Urzędowy

brak

146

19-10-2016

XXI/163/16

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok

BIP

brak

147

19-10-2016

XXI/164/16

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa

Dziennik Urzędowy

brak

148

19-10-2016

XXI/165/16

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Powiatu Gorzowskiego na realizację zadania "Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki"

BIP

brak

149

19-10-2016

XXI/166/16

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą "Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki"

BIP

brak

150

30-11-2016

XXII/167/16

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok

BIP

brak

151

30-11-2016

XXII/168/16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa

BIP

brak

152

30-11-2016

XXII/169/16

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania

BIP

brak

153

30-11-2016

XXII/170/16

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Urzędu Gminy Kłodawa

BIP

brak

154

30-11-2016

XXII/171/16

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok”

BIP

brak

155

30-11-2016

XXII/172/16

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych

BIP

brak

156

30-11-2016

XXII/173/16

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Barlinecka”

BIP

brak

157

30-11-2016

XXII/174/16

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną

BIP

brak

158

30-11-2016

XXII/175/16

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie

BIP

brak

159

28-12-2016

XXIII/176/16

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok

BIP

brak

160

28-12-2016

XXIII/177/16

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok

BIP

brak

161

28-12-2016

XXIII/178/16

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2020

BIP

brak

162

28-12-2016

XXIII/179/16

w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2017 rok

BIP

brak

163

28-12-2016

XXIII/180/16

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

BIP

brak

164

28-12-2016

XXIII/181/16

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Kłodawa

BIP

brak

165

28-12-2016

XXIII/182/16

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

BIP

brak

166

28-12-2016

XXIII/183/16

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłodawa na lata 2017-2020

BIP

brak

167

25-01-2017

XXIV/184/17

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz infromacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze

BIP

brak

168

25-01-2017

XXIV/185/17

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych wraz z uzasadnieniem

BIP

brak

169

25-01-2017

XXIV/186/17

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok

BIP

brak

170

25-01-2017

XXIV/187/17

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania

BIP

brak

171

25-01-2017

XXIV/188/17

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych

BIP

brak

172

25-01-2017

XXIV/189/17

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystnie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa

BIP

brak

173

25-01-2017

XXIV/190/17

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

BIP

brak

174

25-01-2017

XXIV/191/17

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa, gmina Kłodawa

BIP

brak

175

25-01-2017

XXIV/192/17

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/182/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

BIP

brak

176

29-03-2017

XXV/193/17

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2017 roku

BIP

brak

177

29-03-2017

XXV/194/17

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

BIP

brak

178

29-03-2017

XXV/195/17

w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2017 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku

BIP

brak

179

29-03-2017

XXV/196/17

w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kłodawa

BIP

brak

180

29-03-2017

XXV/197/17

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych

BIP

brak

181

29-03-2017

XXV/198/17

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa

BIP

brak

182

29-03-2017

XXV/199/17

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie

BIP

brak

183

29-03-2017

XXV/200/17

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na rzecz jej użytkowania wieczystego

BIP

brak

184

29-03-2017

XXV/201/17

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok

BIP

brak

185

29-03-2017

XXV/202/17

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa

BIP

brak

186

29-03-2017

XXV/203/17

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

BIP

brak

187

29-03-2017

XXV/204/17

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w Chwalęcicach

BIP

brak

188

29-03-2017

XXV/205/17

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku

BIP

brak

189

25-04-2017

XXVI/206/17

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

BIP

brak

190

25-04-2017

XXVI/207/17

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

BIP

brak

191

25-04-2017

XXVI/208/17

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

BIP

brak

192

25-04-2017

XXVI/209/17

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Gorzowskim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy Kłodawa poprzez budowę ścieżek rowerowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

BIP

brak

193

25-04-2017

XXVI/210/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki”

BIP

brak

194

25-04-2017

XXVI/211/17

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

BIP

brak

195

17-05-2017

XXVII/212/17

w sprawie zmiany uchwały nr XX/202/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa

BIP

brak

196

17-05-2017

XXVII/213/17

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017r.

BIP

brak

197

17-05-2017

XXVII/214/17

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa

BIP

brak

198

17-05-2017

XXVII/215/17

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa – Starosty Gorzowskiego nieruchomości gruntowych

BIP

brak

199

17-05-2017

XXVII/216/17

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/189/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa

BIP

brak

200

17-05-2017

XXVII/217/17

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą

BIP

brak

201

21-06-2017

XXVIII/218/17

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku na Jeziorem Kłodawskim w Kłodawie”

BIP

brak

202

21-06-2017

XXVIII/219/17

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych

BIP

brak

203

21-06-2017

XXVIII/220/17

w sprawie udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybakowie i Santocku

BIP

brak

204

21-06-2017

XXVIII/221/17

w sprawie przyjęcia zmiany do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa”

BIP

brak

205

21-06-2107

XXVIII/222/17

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2107 rok

BIP

brak

206

21-06-2017

XXVIII/223/17

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017 – 2020

BIP

brak

207

21-06-2017

XXVIII/224/17

w sprawie ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Kłodawskim w Kłodawie

BIP

brak

208

21-06-2017

XXVIII/225/17

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Gorzowskim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy”

BIP

brak

209

 

 

 

 

 

210

12-07-2017

XXIX/227/17

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Kłodawa a Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu pn."Rewitalizacja w Gminie Kłodawa poprzez nadanie nowej funkcji terenom przy Jeziorze Kłodawskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020"

BIP

brak

211

06-09-2017

XXX/228/17

w sprawie przekształcenia zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa w ośmioletnie szkoły podstawowe

BIP

brak

212

06-09-2017

XXX/229/17

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Santocku

BIP

brak

213

06-09-2017

XXX/230/17

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2020

BIP

brak

214

06-09-2017

XXX/231/17

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok

BIP

brak

215

06-09-2017

XXX/232/17

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dla Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości gruntoweJ

BIP

brak

216

06-09-2017

XXX/233/17

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w Santocku

BIP

brak

217

06-09-2017

XXX/234/17

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie

BIP

brak

218

06-09-2017

XXX/235/17

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa - Starosty Gorzowskiego nieruchomości gruntowej

BIP

brak

219

06-09-2017

XXX/236/17

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie

BIP

brak

220

06-09-2017

XXX/237/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubiszyn na wykonanie inwestycji drogowej

BIP

brak

221

06-09-2017

XXX/238/17

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w Wojcieszycach i Różankach

BIP

brak

222

06-09-2017

XXX/239/17

w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024"

BIP

brak

223

06-09-2017

XXX/240/17

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą

BIP

brak

224

 

241

 

 

 

225

 

242

 

 

 

226

25-10-2017

XXXII/243/17

w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki”

 

BIP

brak

227

25-10-2017

XXXII/244/17

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych położonych w Chwalęcicach”

BIP

brak

228

25-10-2017

XXXII/245/17

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XXIV/191/17 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa, gmina Kłodawa

BIP

brak

229

25-10-2017

XXXII/246/17

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa”

BIP

brak

230

25-10-2017

XXXII/247/17

w sprawie przekształcenia zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa w ośmioletnie szkoły podstawowe

BIP

brak

231

25-10-2017

XXXII/248/17

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok

BIP

brak

232

 

XXXII/249/17

 

 

 

233

 

XXXII/250/17

 

 

 

234

25-10-2017

XXXII/251/17

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

BIP

brak

235

         
236 29-11-2017 XXXIV/255/17 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok BIP  brak 
237 29-11-2017 XXXIV/256/17  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”  BIP  brak 
238 29-11-2017 XXXIV/257/17  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Powiatu Gorzowskiego nieruchomości gruntowej  BIP  brak 
239 29-11-2017 XXXIV/258/17  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP  brak 
240 29-11-2017 XXXIV/259/17  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłodawa  BIP  brak 
241  29-11-2017  XXXIV/260/17  w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy Radnej Rady Gminy Kłodawa  BIP  brak 
24  29-11-2017  XXXIV/261/17  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok  BIP  brak 
25  29-11-2017  XXXIV/262/17  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa  BIP  brak 
26 20-12-2017 XXXVI/264/17  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2020  BIP  brak 
27 20-12-2017 XXXVI/265/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017r. BIP brak
28 20-12-2017 XXXVI/266/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2020 BIP brak
29 20-12-2017 XXXVI/267/17 w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2018 rok BIP brak
30 20-12-2017 XXXVI/268/17 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok BIP brak
31 20-12-2017 XXXVI/269/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej położonych w Chwalęcicach BIP brak
32 20-12-2017 XXXVI/270/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w Santocku BIP brak
33 20-12-2017 XXXVI/271/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice BIP brak
34 29-01-2018 XXXVII/272/17 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa BIP brak
35 29-01-2018 XXXVII/273/17 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów BIP brak
36 29-01-2018 XXXVII/274/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą "Remont drogi powiatowej w miejscowości Wojcieszyce" BIP brak
37 29-01-2018 XXXVII/275/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą "Remont drogi powiatowej w miejscowości Santocko" BIP brak
38 14-03-2018 XXXVII/276/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
39 14-03-2018 XXXVIII/277/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/332/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 1 października 2014 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce    
40 14-03-2018 XXXVIII/278/17 w sprawie podziału Gminy Kłodawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym BIP brak
41 14-03-2018 XXXVIII/279/17 w sprawie podziału gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych BIP brak
42 14-03-2018  XXXVIII/280/17  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok  BIP  brak 
43 14-03-2018 XXXVIII/282/17 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia BIP  brak 
44 14-03-2018 XXXVIII/283/17 w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2018 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku BIP  brak 
45 14-03-2018 XXXVIII/284/17 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku BIP  brak 
46 28-03-2018 XXXIX/285/18  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2018 roku  BIP  brak 
47 28-03-2018  XXXIX/286/18  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1410F ul. Mironicka na odcinku 230m w miejscowości Kłodawa”  BIP  brak 
48 18-04-2018 XL/287/18  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2017 rok  BIP  brak 
49 18-04-2018  XL/288/18  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok  BIP  brak 
50 18-04-2018 XL/289/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa na lata 2018-2020  BIP  brak 
51 18-04-2018 XL/290/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie  BIP  brak 
52 18-04-2018 XL/291/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych położonych w Chwalęcicach oraz ustanowienie służebności  BIP  brak 
53 18-04-2018 XL/292/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Łośno stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP  brak 
54 18-04-2018 XL/293/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa  BIP  brak 
55 18-04-2018 XL/294/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok  BIP  brak 
56 18-04-2018 XL/296/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy – Etap I”  BIP  brak 
57 09-05-2018 XLI/297/18   BIP  brak 
58 09-05-2018  XLI/298/18    BIP  brak 
59 09-05-2018 XLI/299/18   BIP brak
60 30-05-2018 XLII/300/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Kłodawa  BIP  brak 
61 30-05-2018  XLII/301/18  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa i Mironice stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów  BIP  brak 
62 30-05-2018 XLII/302/18  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP  brak 
63 30-05-2018  XLII/303/18  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 593/4 położonej w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa  BIP  brak 
64 30-05-2018 XLII/304/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok  BIP  brak 
65 30-05-2018 XLII/305/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2022  BIP  brak 
66 30-05-2018 XLII/306/18 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  BIP  brak 
67 30-05-2018 XLII/307/18 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w Kłodawie, w Łośnie, w Różankach, w Rybakowie i w Santocku  BIP  brak 
68 30-05-2018 XLII/308/18 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Kłodawa na lata 2018-2019”  BIP  brak 
 69 30-05-2018  XLII/309/18

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 
BIP  brak 

 

 data wytworzenia2010-05-10
data udostępnienia2010-05-10
sporządzone przezKłosowska Kamila
opublikowane przezJacek Mazur
data wykonania2018-06-12
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@