Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Zarządzenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zarządzenia Zarządzenia


Konkurs ofert

 

WÓJT GMINY KŁODAWA

 OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA:

„Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia
w Gminie Kłodawa na lata 2018-2019”

 

1. Udzielającym zamówienie jest: Gmina Kłodawa z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 40; 66-415 Kłodawa

2. Przedmiotem konkursu ofert i realizacji programu jest: przyjęcie obowiązków udzielenia świadczeń zdrowotnych u osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych na terenie Gminy Kłodawa, na które składa się:

a) zakup szczepionek przeciw grypie (zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania),

b) wykonanie usługi szczepień u osób powyżej 60 roku życia zameldowanych na terenie Gminy Kłodawa, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,

c) edukację świadczeniobiorców poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko grypie,

d) przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o szczepieniach,

e) zebranie wszelkich dokumentów w tym osób zakwalifikowanych do programu na wykonanie szczepienia oraz dokumentów potwierdzając6ych fakt zamieszkania osoby szczepionej na terenie Gminy Kłodawa.

3. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń - 01.10.2018 do 30.11.2018 oraz 01.10.2019 do 30.11.2019. Miejsce realizacji programu: lokal położony na terenie gminy Kłodawa, spełniający wymagania do działalności leczniczej.

4. Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń – ok. 500 osób w 2018 r. oraz ok. 500 osób w 2019 r. W przypadku zgłoszenia się do zaszczepienia większej niż przewidywana liczby osób należy objąć programem wszystkie chętne osoby, kwalifikujące się do udziału w programie.

5. Zamawiający wybierze jedną ofertę w celu objęcia programem całej populacji osób uprawnionych.

6. Uchwała nr XLII/308/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30.05.2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w Kłodawa na lata 2018-2019” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

7. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

8. Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację programu:

  • w 2018 r. wynosi 22.500, 00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) przy załażeniu wykonania 500 szczepień ochronnych,
  • w 2019 r. wynosi 22.500, 00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) przy załażeniu wykonania 500 szczepień ochronnych.

W przypadku zgłoszenia się do zaszczepienia większej niż przewidywana liczba osób należy objąć programem wszystkie chętne osoby, kwalifikujące się do udziału w programie –środki finansowe na szczepienie zostaną wyliczone w oparciu o koszt jednostkowy wykonania szczepienia zgodnie z wybraną ofertą w niniejszym konkursie.

9. Z projektem umowy, formularzem oferty oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40 – pokój nr 2,
tel. 95 721 66 69 lub na stronie internetowej www.klodawa.pl,

10. Oferty na formularzu w zamkniętych kopertach z napisem „PROGRAM SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNEGO PRZECIWKO GRYPIE OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA W GMINIE KŁODAWA NA LATA 2018-2019” należy składać w Urzędzie Gminy Kłodawa (sekretariat) do dnia 21 czerwca 2018 roku do godz. 10:00.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie udzielającego Zamówienie t. j. w Urzędzie Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40.

12. Oferta powinna spełniać wymogi określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

13. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Dokumenty do pobrania:data wytworzenia2018-06-04
data udostępnienia2018-06-04
sporządzone przezWięckowska Marta
opublikowane przezJacek Mazur
ilość odwiedzin11
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@