Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Obwieszczenia / Informacje / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Obwieszczenia / Informacje / Ogłoszenia Obwieszczenia / Informacje / Ogłoszenia


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR 266/691

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI STAR 266/691

 

 

1.  Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Kłodawa
ul. Gorzowska 40
66 – 415 Kłodawa
tel./fax 095 7216-660

 

2. Miejsce i termin składania ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 20.07.2018r. o godz. 10:30 przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Kłodawa.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w siedzibie jednostki OSP w Rybakowie po uzgodnieniu telefonicznym.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 606 322 340 lub 782 556 207.

4. Rodzaj, typ pojazdu

  • Rodzaj pojazdu – Samochód specjalny pożarniczy
  • Kolor nadwozia - czerwony
  • Data ważności badań technicznych -  28.07.2018r.
  • Marka i typ pojazdu – STAR 266/691
  • Numer rejestracyjny – GWI 3798
  • Rok produkcji - 1984
  • Pojemność skokowa – 6842,00 cm
  • Pojemność zbiornika- 2 500 litrów
  • Wskazanie drogomierza - 34232 km

 

5.  Cena wywoławcza wynosi:    40 000 zł

Wadium wynosi   4 000 zł

 

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium wnosi się na konto bankowe Gminy Kłodawa
 Nr 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009

1)     Wadium musi wpłynąć na konto bankowe przed 19.07.2018 do godz. 15:30.

2)     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

3)     Wadium złożone przez nabywcę samochodu zalicza się na poczet ceny.

4)     Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

5)     W przelewie należy wpisać,,Zakup samochodu pożarniczego STAR 266/691”

 

7.  Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1) Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i siedzibę oferenta.

2) Oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem sprzedaży. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny minimalnej, którą podał Sprzedający w ogłoszeniu o sprzedaży.

3) Oświadczenie oferenta, że przystępując do kupna pojazdu zapoznał się z jego stanem technicznym i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

 

8.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 20.07.2017r. do godz. 10:15. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa

 „Oferta na zakup samochodu pożarniczego STAR 266/691 – nie otwierać przed dniem 20.07.2018r. godz. 1030.”

Oferty należy składać w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Kłodawa.

 

9.  Inne informacje

1)     Rozpoczynając przetarg komisja przetargowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu, ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie miejscu i formie.

2)     Komisja wybierze ofertę, w której zostanie zaoferowana najwyższa cena za pojazd objęty przedmiotem sprzedaży. W przypadku zaoferowania jednakowych cen przez dwóch lub więcej oferentów, komisja zorganizuje dodatkową licytację ustną ograniczoną do oferentów, którzy złożyli te oferty.

3)     Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

4)     Koszt złożenia oferty ponosi oferent.

5)     W przypadku, gdy sprzedaż nie dojdzie do skutku, oferent nie może domagać się od sprzedającego zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem oferty i wszelkich kosztów z tym związanych.data wytworzenia2018-07-09
data udostępnienia2018-07-09
sporządzone przezPopowska Bożena
opublikowane przezJacek Mazur
ilość odwiedzin31
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@