Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / gospodarka komunalna i mieniem
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 gospodarka komunalna i mieniem gospodarka komunalna i mieniem


Ustalenie warunków zabudowy

podstawa prawnaart. 61 ust. 1 , art. 64 w związku z art. 53 ust. 3 , art. 60 ust. 4 , art. 54 i 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu terenu,
art. 4 ust. 2 pkt 2
art. 59 ust. 1
art. 60 ust.1,2 i 4
art. 61 ust. 1
art. 63 ust. 2 i 4
art. 64 ust. 1
art. 65
wydziałI. sprawdzenie kompletności złożonego wniosku
w przypadku jego braku, wystosowanie pisma o jego uzupełnienie
II. dokonanie analizy o możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy:
a.stanu faktycznego i prawnego na którym przewiduje się realizację inwestycji,
b.warunków i zasad zagospodarowania oraz jego zabudowy wynikających z odrębnych przepisów
c.łącznego spełnienia niżej wymienionych warunków:
-co najmniej działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej , jest zabudowana
-teren ma dostęp do drogi publicznej,
-istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
-teren nie wymaga na zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nie leśne lub jest objęty zgodą,
-decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami
d.dokonanie wizji w terenie
III. W przypadku braku możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy:
1.wydaje się decyzję odmowna,
2.zawiesza się postępowanie o ustalenie warunków zabudowy, w odniesieniu do obszarów dla których istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego , do czasu uchwalenia planu.
IV. sporządza się wyniki analizy zawierające część tekstowa i graficzna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003r).
V. sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy.
VI. wystąpienie o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy:
-w oparciu o przepisy art. 60 ust. 2,
-w oparciu o przepisy art.53 ust 4 , art.64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
VII. po uzyskaniu wszystkich uzgodnień sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i jej wydanie.
wymagane dokumentywniosek o wydanie decyzji.
z załącznikami.
zawartość wniosku:
-określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy kastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy; obszaru , na który inwestycja będzie oddziaływała w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.
-określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów przedstawione w formie opisowej i graficznej,
-określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposoby odprowadzania ścieków , i innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposób unieszkodliwiania odpadów,
-określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz , w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
opłatyza wniosek – 5,00 zł
za każdy załącznik - 0,50 zł
od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
*budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej – 190 zł,
*zespołu garażowego składającego się co najmniej z trzech garaży – 152 zł,
*budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej – 38 zł,
*pozostałych – 90 zł,
termin- sporządzenie projektu decyzji w zależności od rodzaju – maksymalnie 30 dni
- uzyskanie uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy - od trzech tygodni do miesiąca od daty wystąpienia o uzgodnienie
- po uzyskaniu uzgodnień – wydanie decyzji w terminie 7 dni, do 14.
tryb odwołaniaOdwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.
inne


data wytworzenia2004-02-29
data udostępnienia2004-02-29
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Mazur
ilość odwiedzin84
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@