Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / gospodarka komunalna i mieniem
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 gospodarka komunalna i mieniem gospodarka komunalna i mieniem


Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

podstawa prawnaart. 50 ust.4, art.54, art. 52 ust. 1 , 2 , art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
art. 4 ust. 2 pkt 1
art. 59 ust. 1
art. 60 ust.1i 4
art. 61 ust. 1
art. 63 ust. 2 i 4
art. 65
wydziałI. sprawdzenie kompletności złożonego wniosku
w przypadku jego braku, wystosowanie pisma o jego uzupełnienie
II. wszczęcie postępowania administracyjnego poprzez:
-zawiadomienie na piśmie inwestora i właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego,
-w drodze obwieszczenia na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej urzędu
-dokonanie analizy:
*warunków i zasad zagospodarowania oraz jego zabudowy , wynikających z odrębnych przepisów
*stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji,
-sporządzenie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
-wystąpienie o uzgodnienie decyzji:
*w oparciu o ustalenia przepisu art.53 ust.4
-po uzyskaniu wszystkich uzgodnień sporządzenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i jej wydanie.
wymagane dokumentywniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
z załącznikami.
zawartość wniosku:
-określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawienie kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy kastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy; obszaru , na który inwestycja będzie oddziaływała w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.
-określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów przedstawione w formie opisowej i graficznej,
-określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposoby odprowadzania ścieków , i innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposób unieszkodliwiania odpadów,
-określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz , w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
opłatyza wniosek – 5,00 zł,
za każdy załącznik –n 0,50 zł
od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
*budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej – 190 zł,
*budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej – 38 zł,
*pozostałych – 90 zł,
terminWszczęcie postępowania : ogłoszenie na 21 dni
Przygotowanie projektu decyzji zależne od rodzaju inwestycji – do 30 dni,
Po uzyskaniu uzgodnień (w terminie od 3 tygodni do 1 miesiąca od wystąpienia o uzgodnienia) w terminie 7 dni – do 14, wydanie inwestycji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
tryb odwołaniaOdwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.
inne


data wytworzenia2004-02-29
data udostępnienia2004-02-29
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Mazur
ilość odwiedzin82
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@