Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / 
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 
Uchwały Rady Gminy

Lp. Data podjęcia uchwały Nr Uchwały Tytuł uchwały Publikacja Uwagi
1 01-12-2014 I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy BIP brak
2 01-12-2014 I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kłodawa BIP brak
3 01-12-2014 I/3/14 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy BIP brak
4 01-12-2014 I/4/14 w sprawie powołania komisji rewizyjnej BIP brak
5 01-12-2014 I/5/14 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kłodawa do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 BIP brak
6 29-12-2014 II/6/14 w sprawie udzielenia pomocy w postaci dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach BIP brak
7 29-12-2014 II/7/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok BIP brak
8 29-12-2014 II/8/14 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok BIP Rozstrzygnięcie nadzorcze
9 29-12-2014 II/9/14 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok Dziennik Urzędowy brak
10 29-12-2014 II/10/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 BIP brak
11 29-12-2014 II/11/14 w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2015 rok BIP brak
12 29-12-2014 II/12/14 w sprawie pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok BIP brak
13 29-12-2014 II/13/14 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości BIP Rozstrzygnięcie nadzorcze
14 29-12-2014 II/14/14 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w miejscowości Różanki BIP brak
15 29-12-2014 II/15/14 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Wojcieszyce stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
16 28-01-2015 III/17/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/332/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 1 października 2014r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce BIP brak
17 28-01-2015 III/18/15 w sprawie wyborów organów Sołectw BIP brak
18 28-01-2015 III/19/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok BIP brak
19 28-01-2015 III/20/15 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa" BIP brak
20 28-01-2015 III/21/15 w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i roboty budowlane w Kościele p.w. św. StanisławaKostki w Różankach BIP brak
21 28-01-2015 III/22/15 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczonego obszaru chronionego krajobrazu "Puszcza Barlinecka" BIP brak
22 02-03-2015 IV/23/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/275/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia Dziennik Urzędowy brak
23 02-03-2015 IV/24/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa nr 1/3/2014 z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kłodawa BIP brak
24 02-03-2015 IV/25/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych BIP brak
25 02-03-2015 IV/26/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
26 25-03-2015 V/29/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok BIP brak
27 25-03-2015 V/30/15 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego BIP brak
28 25-03-2015 V/31/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku BIP brak
29 25-03-2015 V/32/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych BIP brak
30 25-03-2015 V/33/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Komunalnego w Różankach BIP brak
31 25-03-2015 V/34/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XXV/194/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej BIP brak
32 20-05-2015 VI/35/15 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr I/4/2014 z dnia 01 grudnia 2014 w sprawie powołania komisji rewizyjnej BIP brak
33 20-05-2015 VI/36/15 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr I/3/2014 z dnia 01 grudnia 2014 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kłodawa BIP brak
34 20-05-2015 VI/37/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok BIP brak
35 20-05-2015 VI/38/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok BIP brak
36 20-05-2015 VI/39/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok BIP brak
37 20-05-2015 VI/40/15 w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem BIP brak
38 20-05-2015 VI/41/15 w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem BIP brak
39 20-05-2015 VI/42/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie usługi pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 1406F i 1404F na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce-Różanki” BIP brak
40 20-05-2015 VI/43/15 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Kłodawa BIP brak
41 20-05-2015 VI/44/15 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Kłodawa BIP brak
42 20-05-2015 VI/45/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych BIP brak
43 20-05-2015 VI/46/15 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Miastem Gorzów Wielkopolski w sprawie powierzenia Miastu Gorzów Wielkopolski realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Kłodawa do Środowiskowych Domów Samopomocy w Gorzowie Wielkopolskim BIP brak
44 20-05-2015 VI/47/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa na lata 2015-2017 BIP brak
45 20-05-2015 VI/48/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
46 20-05-2015 VI/49/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/277/09 Rady Gminy Kłodawa w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Pojezierze Dobiegniewskie” BIP brak
47 20-05-2015 VI/50/15 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Kłodawskim w Kłodawie" Dziennik Urzędowy brak
48 17-06-2015 VII/51/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie inwestycji pod nazwą „Remont ul. Wojcieszyckiej w m. Kłodawa” BIP brak
49 17-06-2015 VII/52/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 BIP brak
50 17-06-2015 VII/53/15 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa BIP brak
51 17-06-2015 VII/54/15 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości Dziennik Urzędowy brak
52 17-06-2015 VII/55/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej BIP brak
53 22-07-2015 VIII/58/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok BIP brak
54 22-07-2015 VIII/56/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy" BIP brak
55 22-07-2015 VIII/57/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanieinwestycji pod nazwą "Wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Zdroisko BIP brak
56 26-08-2015 IX/59/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok BIP brak
57 26-08-2015 IX/60/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa na Osiedlu Marzeń Dziennik Urzędowy brak
58 26-08-2015 IX/61/15 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice Dziennik Urzędowy brak
59 26-08-2015 IX/62/15 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną BIP brak
60 26-08-2015 IX/63/15 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kłodawa BIP brak
61 26-08-2015 IX/64/15 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie gmimny Kłodawa BIP brak
62 26-08-2015 IX/65/15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników BIP brak
63 26-08-2015 IX/66/15 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podrózy służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Kłodawa BIP brak
64 07-10-2015 X/67/15 w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31.08.2011 w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych Dziennik Urzędowy Wyrok WSA  
65 07-10-2015 X/72/15 w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze BIP brak
66 07-10-2015 X/73/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych BIP brak
67 07-10-2015 X/74/15 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok” Dziennik Urzędowy brak
68 07-10-2015 X/75/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok BIP brak
69 07-10-2015 X/76/15 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Kłodawa ds. opracowania Statutu Gminy Kłodawa oraz Statutów Sołectw BIP brak
70 18-11-2015 XI/77/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Kłodawa BIP brak
71 18-11-2015 XI/78/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Kłodawa na rzecz jej użytkownika wieczystego BIP brak
72 18-11-2015 XI/79/15 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mironice stanowiącej własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
73 18-11-2015 XI/80/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych zabudowanych będących w zasobie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa BIP brak
74 18-11-2015 XI/81/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
75 18-11-2015 XI/82/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kłodawa Dziennik Urządowy brak
76 18-11-2015 XI/83/15 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości Dziennik Urzędowy brak
77 18-11-2015 XI/84/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa Dziennik Urządowy brak
78 18-11-2015 XI/85/15 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
79 18-11-2015 XI/86/15 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej BIP brak
80 18-11-2015 XI/87/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok BIP brak
81 18-11-2015 XI/88/15 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w miejscowości Kłodawa BIP brak
82 18-11-2015 XI/89/15 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
83 18-11-2015 XI/90/15 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2015 BIP brak
84 07-12-2015 XII/91/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 BIP brak
85 30-12-2015 XIII/92/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 BIP brak
86 30-12-2015 XIII/93/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2020 BIP brak
87 30-12-2015 XIII/94/15 w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok Dziennik Urzędowy brak
88 30-12-2015 XIII/95/15 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok BIP brak
89 30-12-2015 XIII/96/15 w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2016 rok BIP brak
90 30-12-2015 XIII/97/15 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok BIP brak
91 30-12-2015 XIII/98/15 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym Dziennik Urzędowy Rozstrzygnięcie nadzorcze
92 30-12-2015 XIII/99/15 w sprawie zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. Reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia – Augustyna Wiernickiego, w zakresie zapewnienia miejsc noclegowych dla osób bezdomnych z terenu gminy Kłodawa BIP Rozstrzygnięcie nadzorcze
93 30-12-2015 XIII/100/15 w sprawie uszczuplenia dotychczasowych praw sołectwa Kłodawa do korzystania z przekazanego mienia BIP Rozstrzygnięcie nadzorcze
94 24-02-2016 XIV/101/16 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa" BIP brak
95 24-02-2016 XIV/102/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych BIP brak
96 24-02-2016 XIV/103/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych BIP brak
97 24-02-2016 XIV/104/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej połozonej w Kłodawie BIP brak
98 24-02-2016 XIV/105/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w Rybakowie BIP brak
99 24-02-2016 XIV/106/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie BIP brak
100 24-02-2016 XIV/107/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagrospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa w rejonie ulicy Tęczowej oraz ulicy Brzoskwiniowej Dziennik Urzędowy brak
101 24-02-2016 XIV/108/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/265/2001 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 listopada 2001 BIP brak
102 24-02-2016 XIV/109/16 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej BIP brak
103 24-02-2016 XIV/110/16 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym Dziennik Urzędowy Rozstrzygnięcie nadzorcze
104 24-02-2016 XIV/111/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok BIP brak
105 23-03-2016 XV/112/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2016 roku BIP Rozstrzygnięcie nadzorcze
106 23-03-2016 XV/113/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na rzecz jej użytkownika wieczystego BIP brak
107 23-03-2016 XV/114/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na rzecz jej użytkowania wieczystego BIP brak
108 23-03-2016 XV/115/16 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa” BIP brak
109 23-03-2016 XV/116/16 w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Wywównywanie różnic w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w Gorzowie Wielkopolskim i gminach: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. BIP brak
110 23-03-2016 XV/117/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Kłodawa” BIP brak
111 23-03-2016 XV/118/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016r BIP brak
112 23-03-2016 XV/119/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2020 BIP brak
113 27-04-2016 XVI/127/16 w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kłodawa na lata 2015-2030 BIP treść projektu
113 24-05-2016 XVII/129/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok BIP brak
114 24-05-2016 XVII/130/16 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Dziennik Urzędowy Rozstrzygnięcie nadzorcze
115 24-05-2016 XVII/131/16 w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2016 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016r. Dziennik Urzędowy brak
116 24-05-2016 XVII/132/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/279/09 z dnia 02.09.2009r. w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków Dziennik Urzędowy brak
117 24-05-2016 XVII/133/16 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
118 24-05-2016 XVII/134/16 w sprawie przyjęcia zmiany do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa” BIP brak
119 29-06-2016 XVIII/135/16 w sprawie realizacji przedsię wzięcia dotyczącego promocji gospodarczej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. BIP brak
120 29-06-2016 XVIII/136/16 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej BIP brak
121 29-06-2016 XVIII/137/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok BIP brak
122 29-06-2016 XVIII/138/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
123 29-06-2016 XVIII/139/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządu na terenie gminy Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
124 29-06-2016 XVIII/140/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej udziału we własności nieruchomości gruntowej położonej w Różankach BIP brak
125 29-06-2016 XVIII/141/16 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną BIP brak
126 29-06-2016 XVIII/142/16 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa Dziennik Urzędowy Akt uchylony
127 29-06-2016 XVIII/143/16 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/340/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5 listopada 2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
128 29-06-2016 XVIII/145/16 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Kłodawa do podjęcia działań zmierzających do wykonania remontu ul. Sosnowej i Świerkowej w m. Kłodawa BIP brak
129 10-08-2016 XIX/146/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok BIP brak
130 10-08-2016 XIX/147/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa BIP brak
131 10-08-2016 XIX/148/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
132 10-08-2016 XIX/149/16 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 czerwca 2016r. Nr XVIII/145/2016 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Kłodawa do podjęcia działań zmierzających do wykonania remontu ul. Sosnowej i Świerkowej w m. Kłodawa BIP brak
133 10-08-2016 XIX/150/16 w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31.08.2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych Dziennik Urzędowy brak
134 14-09-2016 XX/151/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
135 14-09-2016 XX/152/16 w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kłodawa-aktualizacja na lata 2016-2025 [pobierz] BIP brak
136 14-09-2016 XX/153/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa BIP brak
137 14-09-2016 XX/154/16 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą prawną BIP brak
138 14-09-2016 XX/155/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIP brak
139 14-09-2016 XX/156/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2016 roku Dziennik Urzędowy brak
140 14-09-2016 XX/157/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Deszczno na wykonanie inwestycji drogowych BIP brak
141 14-09-2016 XX/158/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubiszyn na wykonanie inwestycji drogowej BIP brak
142 14-09-2016 XX/159/16 o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej odcinka drogi powiatowej nr 1405F położonego na działce ewidencyjnej nr 72/3 obręb Zdroisko, Gmina Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
143 19-10-2016 XXI/160/16 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok BIP brak
144 19-10-2016 XXI/161/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa w rejonie miejscowości Wojcieszyce Dziennik Urzędowy brak
145 19-10-2016 XXI/162/16 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia Dziennik Urzędowy brak
146 19-10-2016 XXI/163/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok BIP brak
147 19-10-2016 XXI/164/16 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
148 19-10-2016 XXI/165/16 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Powiatu Gorzowskiego na realizację zadania "Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki" BIP brak
149 19-10-2016 XXI/166/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą "Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki" BIP brak
150 30-11-2016 XXII/167/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok BIP brak
151 30-11-2016 XXII/168/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
152 30-11-2016 XXII/169/16 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania Dziennik Urzędowy brak
153 30-11-2016 XXII/170/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Urzędu Gminy Kłodawa BIP brak
154 30-11-2016 XXII/171/16 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok” Dziennik Urzędowy brak
155 30-11-2016 XXII/172/16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIP brak
156 30-11-2016 XXII/173/16 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Barlinecka” BIP brak
157 30-11-2016 XXII/174/16 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną BIP brak
158 30-11-2016 XXII/175/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie BIP brak
159 28-12-2016 XXIII/176/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok BIP brak
160 28-12-2016

XXIII/177/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok Dziennik Urzędowy brak
161 28-12-2016 XXIII/178/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2020 BIP brak
162 28-12-2016 XXIII/179/16 w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2017 rok BIP brak
163 28-12-2016 XXIII/180/16 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok BIP brak
164 28-12-2016 XXIII/181/16 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
165 28-12-2016 XXIII/182/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania Dziennik Urzędowy brak
166 28-12-2016 XXIII/183/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłodawa na lata 2017-2020 BIP brak
167 25-01-2017 XXIV/184/17 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz infromacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze BIP brak
168 25-01-2017 XXIV/185/17 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych wraz z uzasadnieniem BIP brak
169 25-01-2017 XXIV/186/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok BIP brak
170 25-01-2017 XXIV/187/17 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania Dziennik Urzędowy brak
171 25-01-2017 XXIV/188/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIP brak
172 25-01-2017 XXIV/189/17 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystnie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
173 25-01-2017 XXIV/190/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego BIP brak
174 25-01-2017 XXIV/191/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa, gmina Kłodawa BIP brak
175 25-01-2017 XXIV/192/17 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/182/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Dziennik Urzędowy brak
176 29-03-2017 XXV/193/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2017 roku Dziennik Urzędowy brak
177 29-03-2017 XXV/194/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Dziennik Urzędowy brak
178 29-03-2017 XXV/195/17 w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2017 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku BIP brak
179 29-03-2017 XXV/196/17 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
180 29-03-2017 XXV/197/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIP brak
181 29-03-2017 XXV/198/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
182 29-03-2017 XXV/199/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie BIP brak
183 29-03-2017 XXV/200/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na rzecz jej użytkowania wieczystego BIP brak
184 29-03-2017 XXV/201/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok BIP brak
185 29-03-2017 XXV/202/17 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
186 29-03-2017 XXV/203/17 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
187 29-03-2017 XXV/204/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w Chwalęcicach BIP brak
188 29-03-2017 XXV/205/17 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku BIP brak
189 25-04-2017 XXVI/206/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok BIP brak
190 25-04-2017 XXVI/207/17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok BIP brak
191 25-04-2017 XXVI/208/17 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego BIP brak
192 25-04-2017 XXVI/209/17 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Gorzowskim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy Kłodawa poprzez budowę ścieżek rowerowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 BIP brak
193 25-04-2017 XXVI/210/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki” BIP brak
194 25-04-2017 XXVI/211/17 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” Dziennik Urzędowy brak
195 17-05-2017 XXVII/212/17 w sprawie zmiany uchwały nr XX/202/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
196 17-05-2017 XXVII/213/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017r. BIP brak
197 17-05-2017 XXVII/214/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
198 17-05-2017 XXVII/215/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa – Starosty Gorzowskiego nieruchomości gruntowych BIP brak
199 17-05-2017 XXVII/216/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/189/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
200 17-05-2017 XXVII/217/17 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą BIP brak
201 21-06-2017 XXVIII/218/17 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku na Jeziorem Kłodawskim w Kłodawie” Dziennik Urzędowy brak
202 21-06-2017 XXVIII/219/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIP brak
203 21-06-2017 XXVIII/220/17 w sprawie udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybakowie i Santocku BIP brak
204 21-06-2017 XXVIII/221/17 w sprawie przyjęcia zmiany do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa” BIP brak
205 21-06-2107 XXVIII/222/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2107 rok BIP brak
206 21-06-2017 XXVIII/223/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017 – 2020 BIP brak
207 21-06-2017 XXVIII/224/17 w sprawie ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Kłodawskim w Kłodawie Dziennik Urzędowy brak
208 21-06-2017 XXVIII/225/17 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Gorzowskim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy” BIP brak
209 12-07-2017 XXIX/226/17 w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017-2023" BIP brak
210 12-07-2017 XXIX/227/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Kłodawa a Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu pn."Rewitalizacja w Gminie Kłodawa poprzez nadanie nowej funkcji terenom przy Jeziorze Kłodawskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020" BIP brak
211 06-09-2017 XXX/228/17 w sprawie przekształcenia zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa w ośmioletnie szkoły podstawowe BIP brak
212 06-09-2017 XXX/229/17 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Santocku BIP brak
213 06-09-2017 XXX/230/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2020 BIP brak
214 06-09-2017 XXX/231/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok BIP brak
215 06-09-2017 XXX/232/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dla Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości gruntoweJ BIP brak
216 06-09-2017 XXX/233/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w Santocku BIP brak
217 06-09-2017 XXX/234/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie BIP brak
218 06-09-2017 XXX/235/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa - Starosty Gorzowskiego nieruchomości gruntowej BIP brak
219 06-09-2017 XXX/236/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie BIP brak
220 06-09-2017 XXX/237/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubiszyn na wykonanie inwestycji drogowej BIP brak
221 06-09-2017 XXX/238/17 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w Wojcieszycach i Różankach BIP brak
222 06-09-2017 XXX/239/17 w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" BIP brak
223 06-09-2017 XXX/240/17 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą BIP brak
224 19-09-2017 XXXI/241/17 Dziennik Urzędowy  
225 19-09-2017 XXXI/242/17 Dziennik Urzędowy  
226 25-10-2017 XXXII/243/17 w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki”   BIP brak
227 25-10-2017 XXXII/244/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych położonych w Chwalęcicach” BIP brak
228 25-10-2017 XXXII/245/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XXIV/191/17 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa, gmina Kłodawa BIP brak
229 25-10-2017 XXXII/246/17 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa” BIP brak
230 25-10-2017 XXXII/247/17 w sprawie przekształcenia zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa w ośmioletnie szkoły podstawowe BIP brak
231 25-10-2017 XXXII/248/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok BIP brak
232   XXXII/249/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2020 BIP brak
233   XXXII/250/17 w sprawie zmiany uchwały o udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Lubiszyn na wykonanie inwestycji drogowej BIP brak
234 25-10-2017 XXXII/251/17 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania BIP brak
235 25-10-2017 XXXII/252/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/202/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa  Dziennik Urzędowy brak
236 29-11-2017 XXXIV/253/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/212/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/202/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa  Dziennik Urzędowy brak
236 29-11-2017 XXXIV/254/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kłodawa instrumentem płatniczym  Dziennik Urzędowy brak
236 29-11-2017 XXXIV/255/17 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok    
237 29-11-2017 XXXIV/256/17 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018” Dziennik Urzędowy brak
238 29-11-2017 XXXIV/257/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Powiatu Gorzowskiego nieruchomości gruntowej BIP brak
239 29-11-2017 XXXIV/258/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
240 29-11-2017 XXXIV/259/17 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
241 29-11-2017 XXXIV/260/17 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy Radnej Rady Gminy Kłodawa BIP brak
24 29-11-2017 XXXIV/261/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok BIP brak
25 29-11-2017 XXXIV/262/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
25  20-12-2018  XXXIV/263/17 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok  Dziennik Urzędowy brak 
26 20-12-2017 XXXVI/264/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2022 BIP brak
27 20-12-2017 XXXVI/265/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017r. BIP brak
28 20-12-2017 XXXVI/266/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2020 BIP brak
29 20-12-2017 XXXVI/267/17 w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2018 rok BIP brak
30 20-12-2017 XXXVI/268/17 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok BIP brak
31 20-12-2017 XXXVI/269/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej położonych w Chwalęcicach BIP brak
32 20-12-2017 XXXVI/270/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w Santocku BIP brak
33 20-12-2017 XXXVI/271/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice Dziennik Urzędowy brak
34 29-01-2018 XXXVII/272/18 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
35 29-01-2018 XXXVII/273/18 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Dziennik Urzędowy brak
36 29-01-2018 XXXVII/274/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą "Remont drogi powiatowej w miejscowości Wojcieszyce" BIP brak
37 29-01-2018 XXXVII/275/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą "Remont drogi powiatowej w miejscowości Santocko" BIP brak
38 14-03-2018 XXXVII/276/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
39 14-03-2018 XXXVIII/277/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/332/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 1 października 2014 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce    
40 14-03-2018 XXXVIII/278/18 w sprawie podziału Gminy Kłodawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Dziennik Urzędowy brak
41 14-03-2018 XXXVIII/279/18 w sprawie podziału gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dziennik Urzędowy brak
42 14-03-2018 XXXVIII/280/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok BIP brak
43 14-03-2018 XXXVIII/282/18 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia BIP brak
44 14-03-2018 XXXVIII/283/18 w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2018 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku Dziennik Urzędowy brak
45 14-03-2018 XXXVIII/284/18 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku BIP brak
46 28-03-2018 XXXIX/285/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2018 roku BIP brak
47 28-03-2018 XXXIX/286/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1410F ul. Mironicka na odcinku 230m w miejscowości Kłodawa” BIP brak
48 18-04-2018 XL/287/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2017 rok BIP brak
49 18-04-2018 XL/288/18 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok BIP brak
50 18-04-2018 XL/289/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa na lata 2018-2020 BIP brak
51 18-04-2018 XL/290/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie BIP brak
52 18-04-2018 XL/291/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych położonych w Chwalęcicach oraz ustanowienie służebności BIP brak
53 18-04-2018 XL/292/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Łośno stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
54 18-04-2018 XL/293/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa BIP brak
55 18-04-2018 XL/294/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok BIP brak
56 18-04-2018 XL/296/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy – Etap I” BIP brak
57 09-05-2018 XLI/297/18 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2018 roku na terenie Gminy Kłodawa BIP brak
58 09-05-2018 XLI/298/18 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kąpieliska oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku nad Jeziorem Kłodawskim w Kłodawie” BIP brak
59 09-05-2018 XLI/299/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 BIP brak
60 30-05-2018 XLII/300/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Kłodawa BIP brak
61 30-05-2018 XLII/301/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa i Mironice stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów BIP brak
62 30-05-2018 XLII/302/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
63 30-05-2018 XLII/303/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 593/4 położonej w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
64 30-05-2018 XLII/304/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok BIP brak
65 30-05-2018 XLII/305/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2022 BIP brak
66 30-05-2018 XLII/306/18 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Dziennik Urzędowy brak
67 30-05-2018 XLII/307/18 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w Kłodawie, w Łośnie, w Różankach, w Rybakowie i w Santocku BIP brak
68 30-05-2018 XLII/308/18 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Kłodawa na lata 2018-2019” BIP brak
69 30-05-2018 XLII/309/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Dziennik Urzędowy Rozstrzygnięcie nadzorcze
70 27-06-2018 XLII/310/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018r. BIP brak
71 27-06-2018 XLII/311/18 w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/300/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 maja 2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Kłodawa BIP brak
72 27-06-2018 XLII/312/18 w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Kłodawa BIP brak
73 27-06-2018 XLII/313/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
74 27-06-2018 XLII/314/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
75 27-06-2018 XLII/315/18 w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego, nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli wspomagających oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązku wymiarze godzinowym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
76 27-06-2018 XLII/316/18 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Gminą Bogdaniec w sprawie powierzenia Gminie Bogdaniec realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającej na kierowaniu mieszkańców Gminy Kłodawa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Bogdaniec BIP brak
77 27-06-2018 XLII/317/18 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Gminą Strzelce Krajeńskie w sprawie powierzenia Gminie Strzelce Krajeńskie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Kłodawa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Strzelce Krajeńskie BIP brak
78 27-06-2018 XLII/318/18 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie BIP brak
79 27-06-2018 XLII/319/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego BIP brak
80 27-06-2018 XLII/320/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2022  BIP brak
81 27-06-2018 XLII/321/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/187/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia BIP brak
82 06-07-2018 XLIV/322/18 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybakowie BIP brak
83 06-07-2018 XLIV/323/18 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Różankach BIP brak
84 06-07-2018 XLIV/324/18 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Dziennik Urzędowy brak
85 06-07-2018 XLIV/325/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/187/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania Dziennik Urzędowy brak
86 22-08-2018 XLV/326/18 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Różankach BIP brak
87 22-08-2018 XLV/327/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018r  BIP Uchwała RIO
88 22-08-2018 XLV/328/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2022r BIP brak
89 22-08-2018 XLV/329/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Kłodawa  Dziennik Urzędowy brak
90 22-08-2018 XLV/330/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa Dziennik Urzędowy brak
91 22-08-2018 XLV/331/18 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybakowie BIP brak
92 22-08-2018 XLV/332/18 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Różankach  BIP brak
93 22-08-2018 XLV/333/18 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybakowie  BIP brak
94 22-08-2018 XLV/334/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 1256  położonej w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
95 22-08-2018 XLV/335/18 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej nieruchomości gruntowej położonej w Mironicach BIP brak
96 22-08-2018 XLV/336/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
97 22-08-2018 XLV/337/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Budowa kładki żelbetowej dla ruchu pieszo – rowerowego na ulicy Mironickiej w Kłodawie”  BIP brak
98 26-09-2018 XLVII/338/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodawa Dz.U. brak
99 26-09-2018  XLVII/339/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XL/296/2018 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy – Etap I” BIP brak
100 26-09-2018  XLVII/340/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/275/2018 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej w miejscowości Santocko” BIP brak
101 26-09-2018  XLVII/341/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/337/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Budowa kładki żelbetowej dla ruchu pieszo – rowerowego na ulicy Mironickiej w Kłodawie” BIP brak
102 26-09-2018  XLVII/342/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości  od osób fizycznych BIP brak
103 26-09-2018  XLVII/343/18 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa BIP brak
104 26-09-2018  XLVII/344/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 BIP brak
105 26-09-2018  XLVII/345/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2022 BIP brak
106 17-10-2018 XLVIII/346/18   Uchwała Nr XLVIII/346/18 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.  BIP brak
107 17-10-2018   XLVIII/347/18   w sprawie uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa  BIP brak
108 17-10-2018   XLVIII/348/18   w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa  BIP brak
109 17-10-2018   XLVIII/349/18   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa obejmującego obręb Łośno   Dz.U. brak
110 17-10-2018   XLVIII/350/18  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/191/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa, gmina Kłodawa  BIP brak
111 17-10-2018   XLVIII/351/18  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP brak
112 17-10-2018   XLVIII/352/18  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa  BIP brak
113 17-10-2018   XLVIII/353/18  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  Dz.U. brak
114 17-10-2018   XLVIII/354/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela  BIP brak
115 17-10-2018   XLVIII/355/18  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018r  BIP brak
116 17-10-2018   XLVIII/356/18  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2022  BIP brak


data wytworzenia2010-05-10
data udostępnienia2010-05-10
sporządzone przezKłosowska Kamila
opublikowane przezJacek Mazur
ilość odwiedzin472
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@