Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd Gminy  / Straż Gminna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Straż Gminna Straż Gminna

Straż Gminna w Kłodawie

ul.Gorzowska 39

66-415 Kłodawa

 

Komendant – Marian Matczak

Tel: (95) 7216 660

Zgłaszanie interwencji – tel. 504 185 404

e-mail: strazgminna@klodawa.pl

 

I. Podstawa prawna działania

Straż Gminna w Kłodawie jest umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, wykonującą zadania w tym zakresie wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego, korzystając z uprawnień przewidzianych w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.

Do priorytetowych zadań Straży Gminnej w Kłodawie należą: przeciwdziałanie zakłócaniu porządku i spokoju publicznego, przeciwdziałanie alkoholizmowi, egzekwowanie przepisów związanych z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych oraz kontrola ruchu drogowego. 

 

II. Zadania Straży Gminnej

 

Do podstawowych zadań Straży należy m.in.:

  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  • współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie - w miarę możliwości - świadków zdarzenia,
  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Straż Gminna w Kłodawie jest jednostką organizacyjną Gminy Kłodawa utworzoną na podstawie uchwały nr XI/83/99 Rady Gminy w Kłodawie z dnia 28 lipca 1999r. Szczegółowy zakres działania straży określa Regulamin Straży Gminnej w Kłodawie, stanowiący załącznik do uchwały nr XII/87/99 Rady Gminy w Kłodawie z dnia 22.09.1999r.

 

III. Uprawnienia straży gminnej

 

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków, o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym;

7) wydawania poleceń;

8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;

9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

 

Strażnik może stosować następujące środki przymusu bezpośredniego (zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej) wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie o strażach gminnych.

a) siła fizyczna w postaci technik: transportowych, obrony, obezwładnienia,

b) kajdanki zakładane na ręce,

c) siatka obezwładniająca,

d) pałka służbowa,

e) chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,

f) przedmioty przeznaczone do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej.

 

Strażnik może stosować jedynie środki, wykazane powyżej, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki te powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.

 

IV. Polityka Ochrony Danych Osobowych

 data wytworzenia2019-07-09
data udostępnienia2019-07-09
sporządzone przezNiciejewska Karolina
opublikowane przezJacek Mazur
ilość odwiedzin8
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@