Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Kłodawa  / Uchwały  / kadencja 2018-2023
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 kadencja 2018-2023 kadencja 2018-2023


 

l.p.

 

Data

podjęcia uchwały

Nr Uchwały Tytuł uchwały Publikacja Uwagi
1 21.11.2018 I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy BIP brak
2 21.11.2018 I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa BIP brak
3 21.11.2018 I/3/18 w sprawie określenia ilości, nazwy oraz liczby członków Komisji problemowych Rady Gminy Kłodawa BIP brak
4 21.11.2018 I/4/18 w sprawie powołania komisji problemowych Rady Gminy Kłodawa BIP brak
5 21.11.2018 I/5/18 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kłodawa w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6 BIP brak
6 07.12.2018 II/6/18 w sprawie wniesienia aportu do spółki PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem BIP brak 
7 07.12.2018 II/7/18 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”  Dz.U. brak 
8 07-12-2018  II/8/18 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  Dz.U. brak 
9 07-12-2018  II/9/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  Dz.U. brak 
10 07-12-2018  II/10/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  Dz.U. brak 
11 07-12-2018  II/11/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”  Dz.U. brak 
12 07-12-2018  II/12/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  Dz.U. brak 
13 07-12-2018  II/13/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa  BIP brak 
14 07-12-2018  II/14/18 w sprawie wyborów organów sołectw  BIP brak 
15 07-12-2018  II/15/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018  BIP brak 
16 28.12.2019 III/16/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej BIP brak
17 28-12-2019  III/17/18 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2018r BIP brak
18 28.12.2019 III/18/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2022 BIP brak
19 28.12.2019 III/19/18 w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2019r Dz.U. Uchwała RIO
20 28.12.2019 III/20/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP brak
21 28.12.2019 III/21/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie Wojcieszyce Dz.U. brak
22 28.12.2019 III/22/18 w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na rok 2019 BIP brak
23 31.01.2019 IV/23/19 w sprawie powołania Komisji Statutowej BIP brak
24 31.01.2019 IV/24/19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Kłodawa BIP brak
25 31.01.2019 IV/25/19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom sołectw z terenu Gminy Kłodawa BIP brak
26 31.01.2019 IV/26/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy Etap II”. BIP brak
27 31.01.2019 IV/27/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej na 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa”. BIP brak
28 31.01.2019 IV/28/19 w sprawie nie uwzględnienia wniosków o zmianę terminu zebrania wiejskiego BIP brak
29 27.02.2019 V/29/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy – Etap I” BIP brak
30 27.02.2019 V/30/19 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – Różanki” BIP brak
31 27.02.2019 V/31/19 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa” BIP brak
32 27.02.2019 V/32/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice Dz.U. brak
33 27.02.2019 V/33/19 w sprawie zarządzanie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania Dz.U. brak
34 27.02.2019 V/34/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r. BIP brak
35 27.02.2019 V/35/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP brak
36 27.02.2019 V/36/19 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w Różankach i Kłodawie BIP brak
37 27.02.2019 V/37/19 w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2019 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r. Dz.U. brak
38 27.02.2019 V/38/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej BIP brak
39 27.03.2019 VI/39/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Dz.U. brak
40 27.03.2019 VI/40/19 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłodawa w 2020 roku środków stanowiących Fundusz Sołecki BIP brak
41 27.03.2019 VI/41/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok. BIP brak
42 27.03.2019 VI/42/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP brak
43 27.03.2019 VI/43/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
44 27.03.2019 VI/44/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
45 27.03.2019 VI/45/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
46 27.03.2019 VI/46/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
47 27.03.2019 VI/47/19 w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz.U. brak
48 27.03.2019 VI/48/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa w gminie Kłodawa Dz.U. brak
49 27.03.2019 VI/49/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2019 Dz.U. brak
50 24.04.2019 VII/50/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. BIP brak
51 24-04-2019  VII/51/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok. BIP brak
52 24-04-2019  VII/52/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP brak
53 24-04-2019  VII/53/19 w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko  Dz.U. brak
54 24-04-2019  VII/54/19 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie Gminy Kłodawa Dz.U. brak
55 24-04-2019  VII/55/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie budowy chodnika w m. Kłodawa” BIP brak
56 24-04-2019  VII/56/19 w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp.  Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem BIP brak
57 24-04-2019  VII/57/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Kłodawa a Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań  celem ubiegania się o dofinasowanie na realizację projektu pn. „Integracja bez granic impulsem do pogłębiania transgranicznej współpracy Gminy Kłodawa i Zamku Trebnitz”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020  BIP brak
58 29.05.2019 VIII/58/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa wotum zaufania BIP brak
59 29.05.2019 VIII/59/19 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie Różanki, gmina Kłodawa BIP brak
60 29.05.2019 VIII/60/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2018 rok BIP brak
61 29.05.2019 VIII/61/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa BIP brak
62 29.05.2019 VIII/62/19 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2023 Dz.U. brak
63 29.05.2019 VIII/63/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłodawa w przedmiocie projektów statutów sołectw Dz.U. brak
64 29.05.2019 VIII/64/19 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej BIP brak
65 29.05.2019 VIII/65/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice, gmina Kłodawa BIP brak
66 29.05.2019 VIII/66/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 BIP brak
67 29.05.2019 VIII/67/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2022 BIP brak
68 29.05.2019 VIII/68/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Gorzowskiego nieruchomości gruntowej BIP brak
69 29.05.2019 VIII/69/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa” BIP brak
70 26.06.2019 IX/70/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 BIP  brak 
71 26.06.2019 IX/71/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki  Dz.U. brak 
72 26.06.2019 IX/72/19 w sprawie zamiany nieruchomości  BIP brak 
73 26.06.2019 IX/73/19 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej  Dz.U. brak 
74 26.06.2019 IX/74/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego obowiązującego  na terenie Gminy Kłodawa  Dz.U. brak 
75 26.06.2019 IX/75/19 w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Gminy Kłodawa  Dz.U. brak 
76 26.06.2019 IX/76/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2019 r.  BIP brak 
77 26.06.2019 IX/77/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019   BIP brak 
78 26.06.2019 IX/78/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodawa Dz.U. brak 
79 28.08.2019 X/79/19 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Kłodawa Dz.U. brak
80 28.08.2019 X/80/19 w sprawie zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Kłodawa Dz.U. brak
81 28.08.2019 X/81/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r. BIP brak
82 28.08.2019 X/82/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej na 151 w m. Kłodawa w zakresie budowy wyspy dzielącej z uspokojeniem ruchu na wlocie od strony Barlinka” BIP brak
83 28.08.2019 X/83/19 w sprawie uchwały nr X/83/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodawa BIP brak
84 25.09.2019 XI/84/19 w sprawie uchwały nr XI/84/19 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzani nauczycieli nauczycieli Dz.U.  brak
85 25.09.2019 XI/85/19 w sprawie uchwały nr XI/85/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 -2023 do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim  BIP brak 
86 25.09.2019 XI/86/19 w sprawie uchwały nr XI/86/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r. - wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp  BIP brak 
87 25.09.2019 XI/87/19 w sprawie uchwały nr XI/87/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019 - 2022  BIP  brak
88 25.09.2019 XI/88/19 w sprawie uchwały nr XI/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP  brak
89 25.09.2019 XI/89/19 w sprawie uchwały nr XI/89/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej  BIP brak 
90 25.09.2019 XI/90/19 w sprawie uchwały nr XI/90/19 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego BIP brak 
91 25.09.2019 XI/91/19 w sprawie uchwały nr XI/91/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej na 151 w m. Kłodawa w zakresie budowy wyspy dzielącej z uspokojeniem ruchu na wlocie od strony Barlinka" - wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp  BIP  brak
92 30.10.2019 XII/92/19 w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciel korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania Dz.U. brak 
93 30.10.2019 XII/93/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  Dz.U. brak 
94 30.10.2019 XII/94/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok BIP  uwagi RIO
95 30.10.2019 XII/95/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP  brak 
96 30.10.2019 XII/96/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa  Dz.U. brak 
97 30.10.2019 XII/97/19 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza Dz.U.   brak
98 30.10.2019 XII/98/19 w sprawie określenia zasad wybory oraz działania Komitetu Rewitalizacji BIP  brak 
99 27.11.2019   XIII/99/19

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

BIP  brak 
100 27.11.2019 XIII/100/19

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”

 Dz.U.  brak
101 27.11.2019  XIII/101/19

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa, gmina Kłodawa

Dz.U. brak 
 102 27.11.2019  XIII/102/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice, gmina Kłodawa Dz.U.  brak 
103  27.11.2019  XIII/103/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam Dz.U.  brak 
 104  27.11.2019 XIII/104/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych  BIP brak 
105   27.11.2019 XIII/105/19 w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/15 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 października 2007r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Kłodawa BIP  brak 
106   27.11.2019 XIII/106/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok BIP brak 
107   27.11.2019 XIII/107/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP   brak
108   27.11.2019 XIII/108/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2020 – 2023 w wyborach uzupełniających BIP brak 
 109 27.11.2019  XIII/109/19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu  BIP  brak 
 110 27.11.2019  XIII/110/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy Etap II”  BIP  brak 
111  27.11.2019  XIII/111/19 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1417F ul.Wiejska w miejscowości Santocko oraz remont drogi powiatowej nr 1406F ul. Wojcieszycka w miejscowości Kłodawa”  BIP  brak
112  18.12.2019 XIV/112/19 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020r  Dz.U. brak 
 113 18.12.2019 XIV/113/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020 – 2024 BIP  brak 
 114 18.12.2019  XIV/114/19 w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych BIP  brak 
 115  18.12.2019 XIV/115/19 w sprawie zmiany uchwały nr Nr XII/97/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza Dz.U. brak 
116   18.12.2019 XIV/116/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej BIP  brak 
117   18.12.2019 XIV/117/19 w sprawie przejęcia od Powiatu Gorzowskiego zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1417F ul.Wiejska w miejscowości Santocko oraz remont drogi powiatowej nr 1406F ul.Wojcieszycka w miejscowości Kłodawa” BIP  brak 
118  18.12.2019  XIV/118/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłodawa Dz.U.  brak
119   18.12.2019 XIV/119/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mironice Dz.U.  brak
120   18.12.2019 XIV/120/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Santoczno Dz.U.  brak
121  18.12.2019  XIV/121/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łośno Dz.U. brak 
122   18.12.2019 XIV/122/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwalęcice Dz.U.  brak 
123  18.12.2019  XIV/123/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Santocko Dz.U. brak 
124   18.12.2019 XIV/124/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybakowo Dz.U. brak 
125  18.12.2019  XIV/125/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Różanki Dz.U. brak 
 126 18.12.2019  XIV/126/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Różanki – Szklarnia Dz.U. brak 
127  18.12.2019  XIV/127/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojcieszyce Dz.U.  brak 
 128 18.12.2019  XIV/128/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdroisko Dz.U. brak 
129   18.12.2019 XIV/129/19 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Kłodawa BIP  brak 
 130 18.12.2019  XIV/130/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r BIP   brak
131  18.12.2019  XIV/131/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2022 BIP  brak 
132  18.12.2019  XIV/132/19 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Leszczynowej w miejscowości Santocko Dz.U.  brak
133  18.12.2019  XIV/133/19 w sprawie zatwierdzenia utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Santocku BIP  brak 
 134 18.12.2019  XIV/134/19 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Różankach  Dz.U. brak 
 135 18.12.2019  XIV/135/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – Klubach Senior +w Gminie Kłodawa Dz.U. brak 
136 29.01.2020 XV/136/20

w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych na terenie Gminy Kłodawa

 BIP brak 
137 29.01.2020 XV/137/20  

w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych na terenie
Gminy Kłodawa

 BIP brak 
138 29.01.2020 XV/138/20  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości gruntowej od osób
fizycznych

BIP   brak
139 29.01.2020 XV/139/20  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Kłodawa

 BIP  brak
140 29.01.2020 XV/140/20  w sprawie zamiany nieruchomości  BIP brak 
141 29.01.2020 XV/141/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej BIP  brak 
142 29.01.2020 XV/142/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r. BIP   brak
143 29.01.2020 XV/143/20 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Dz.U.  brak 
144 26.02.2020 XVI/144/20 w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim BIP  brak 
145 26.02.2020 XVI/145/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie BIP  brak
146 26.02.2020 XVI/146/20 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłodawa uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kłodawa BIP  brak 
147 26.02.2020 XVI/147/20 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/309/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. BIP  brak 
148 26.02.2020 XVI/148/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłodawa BIP   brak

 data wytworzenia2018-12-03
data udostępnienia2018-12-03
sporządzone przezBiuro Rady Gminy
opublikowane przezJacek Mazur
ilość odwiedzin1212
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@