Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy  / Uchwały  / kadencja 2018-2023
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 kadencja 2018-2023 kadencja 2018-2023


Lp. Data podjęcia uchwały Nr Uchwały Tytuł uchwały Publikacja Uwagi
1 21-11-2018 I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy BIP brak
2 21-11-2018 I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa BIP brak
3 21-11-2018 I/3/18 w sprawie określenia ilości, nazwy oraz liczby członków Komisji problemowych Rady Gminy Kłodawa BIP brak
4 21-11-2018 I/4/18 w sprawie powołania komisji problemowych Rady Gminy Kłodawa BIP brak
5 21-11-2018 I/5/18 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kłodawa w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6 BIP brak
6 07-12-2018 II/6/18 w sprawie wniesienia aportu do spółki PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem BIP brak 
7 07-12-2018  II/7/18 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”  Dz.U. brak 
8 07-12-2018  II/8/18 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  Dz.U. brak 
9 07-12-2018  II/9/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  Dz.U. brak 
10 07-12-2018  II/10/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  Dz.U. brak 
11 07-12-2018  II/11/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”  Dz.U. brak 
12 07-12-2018  II/12/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  Dz.U. brak 
13 07-12-2018  II/13/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa  BIP brak 
14 07-12-2018  II/14/18 w sprawie wyborów organów sołectw  BIP brak 
15 07-12-2018  II/15/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018  BIP brak 
16 28-12-2019 III/16/18

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej

BIP brak
17 28-12-2019  III/17/18

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2018r

BIP brak
18 28-12-2019 III/18/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2022

BIP brak
19 28-12-2019 III/19/18

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2019r

Dz.U. Uchwała RIO
20 28-12-2019 III/20/18

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022

BIP brak
21 28-12-2019 III/21/18

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie Wojcieszyce

Dz.U. brak
22 28-12-2019 III/22/18

w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na rok 2019

BIP brak
23 31-01-2019 IV/23/19

w sprawie powołania Komisji Statutowej

BIP brak
24 31-01-2019 IV/24/19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Kłodawa BIP brak
25 31-01-2019 IV/25/19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom sołectw z terenu Gminy Kłodawa BIP brak
26 31-01-2019 IV/26/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy Etap II”. BIP brak
27 31-01-2019 IV/27/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej na 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa”. BIP brak
28 31-01-2019 IV/28/19 w sprawie nie uwzględnienia wniosków o zmianę terminu zebrania wiejskiego BIP brak
29 27-02-2019 V/29/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy – Etap I” BIP brak
30 27-02-2019 V/30/19 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – Różanki” BIP brak
31 27-02-2019 V/31/19 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa” BIP brak
32 27-02-2019 V/32/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice Dz.U. brak
33 27-02-2019 V/33/19 w sprawie zarządzanie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania Dz.U. brak
34 27-02-2019 V/34/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r. BIP brak
35 27-02-2019 V/35/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP brak
36 27-02-2019 V/36/19 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w Różankach i Kłodawie BIP brak
37 27-02-2019 V/37/19 w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2019 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r. Dz.U. brak
38 27-02-2019 V/38/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej BIP brak
39 27-03-2019 VI/39/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Dz.U. brak
40 27-03-2019 VI/40/19 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłodawa w 2020 roku środków stanowiących Fundusz Sołecki BIP brak
41 27-03-2019 VI/41/19

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok.

BIP brak
42 27-03-2019 VI/42/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP brak
43 27-03-2019 VI/43/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
44 27-03-2019 VI/44/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
45 27-03-2019 VI/45/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
46 27-03-2019 VI/46/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
47 27-03-2019 VI/47/19 w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz.U. brak
48 27-03-2019 VI/48/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa w gminie Kłodawa Dz.U. brak
49 27-03-2019 VI/49/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2019 Dz.U. brak
50 24-04-2019 VII/50/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. BIP brak
51 24-04-2019  VII/51/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok. BIP brak
52 24-04-2019  VII/52/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP brak
53 24-04-2019  VII/53/19 w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko  Dz.U. brak
54 24-04-2019  VII/54/19 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie Gminy Kłodawa Dz.U. brak
55 24-04-2019  VII/55/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie budowy chodnika w m. Kłodawa” BIP brak
56 24-04-2019  VII/56/19 w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp.  Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem BIP brak
57 24-04-2019  VII/57/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Kłodawa a Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań  celem ubiegania się o dofinasowanie na realizację projektu pn. „Integracja bez granic impulsem do pogłębiania transgranicznej współpracy Gminy Kłodawa i Zamku Trebnitz”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020  BIP brak
58 29-05-2019 VIII/58/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa wotum zaufania BIP brak
59 29-05-2019 VIII/59/19 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie Różanki, gmina Kłodawa BIP brak
60 29-05-2019 VIII/60/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2018 rok BIP brak
61 29-05-2019 VIII/61/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa BIP brak
62 29-05-2019 VIII/62/19 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2023 BIP brak
63 29-05-2019 VIII/63/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłodawa w przedmiocie projektów statutów sołectw BIP brak
64 29-05-2019 VIII/64/19 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej BIP brak
65 29-05-2019 VIII/65/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice, gmina Kłodawa BIP brak
66 29-05-2019 VIII/66/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 BIP brak
67 29-05-2019 VIII/67/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2022 BIP brak
68 29-05-2019 VIII/68/19

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Gorzowskiego nieruchomości gruntowej

BIP brak
69 29-05-2019 VIII/69/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa”

BIP brak


data wytworzenia2018-12-03
data udostępnienia2018-12-03
sporządzone przezCierniewska Elwira
opublikowane przezJacek Mazur
ilość odwiedzin481
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@