Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy  / Uchwały  / kadencja 2010-2014
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 kadencja 2010-2014 kadencja 2010-2014


 

Lp.Datynr.Tytuł uchwałyPublikacjauwagi
11-12-2010I/1/2010w sprawie wybory Przedowniczącego Rady Gminy Kłodawa BIP brak
21-12-2010I/2/2010w sprawie wybory wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa  BIP brak
31-12-2010I/3/2010w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy  BIP brak
41-12-2010I/4/2010w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłodawa  BIP brak
529-12-2010III/5/2010w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020  BIP brak
629-12-2010III/6/2010w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa w obrębie wsi Różanki i Wojcieszyce  BIP brak
7     BIP brak
829-12-2010III/8/2010w sprawie ustalania zasad poboru podatku rolnego na 2011r.  BIP brak
929-12-2010III/9/2010w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”  BIP brak
1029-12-2010III/10/2010w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2001 rok  BIP brak
1129-12-2010III/11/2010w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2011 rok  BIP brak
1229-12-2010III/12/2010w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok BIP brak
1329-12-2010III/13/2010w sprawie ustalenia diet ryczałtowych i sołtysów Gminy Kłodawa BIP brak
1429-12-2010III/14/2010w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa BIP brak
1529-12-2010III/15/2010w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam BIP brak
1629-12-2010III/16/2010w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2010w sprawie dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 BIP brak
1729-12-2010III/17/2010w sprawie dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia
Związku Celowego Gmin MG-6
 BIP brak
1829-12-2010III/18/2010w sprawie wyborów organów Sołectwa BIP brak
1923-02-2011IV/19/2011w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011w sprawie zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego BIP brak
2023-02-2011IV/20/2011  BIP brak
2123-02-2011IV/21/2011w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad poboru podatku rolnego na 2011 rok BIP brak
2223-02-2011IV/22/2011w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłodawa BIP brak
2323-02-2011IV/23/2011w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa BIP brak
2423-02-2011IV/24/2011w sprawie uchylenia w części uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
2523-02-2011IV/25/2011w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów BIP brak
2623-02-2011IV/26/2011w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok BIP brak
2723-02-2011IV/27/2011w sprawie zmiany Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29.12.2010r. dotyczącego ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam BIP brak
2823-02-2011IV/28/2011w sprawie przystąpienia do opracowania części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa w miejscowości Różanki i Wojcieszyce BIP brak
2923-02-2011IV/29/2011w spraie zmiany Uchwały Nr LIII/384/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 października 2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok obowiązujących na terenie Gminy Kłkodawa BIP brak
3023-02-2011IV/30/2011w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/379/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 paździenika 2010 w sprawie opłatu od posiadania psów na 2011 rok BIP brak
3123-02-2011IV/31/2011w sprawie zmiany Uchwały Np. LII/380/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października 2010 w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2011 rok BIP brak
3223-02-2011IV/32/2011w spraie przyjęcia zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 BIP brak
3314-03-2011V/33/2011w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011 BIP brak
3414-03-2011V/34/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020 BIP brak
3514-03-2011V/35/2011w sprawie funduszu sołeckiego BIP brak
3628-03-2011VI/36/2011w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy BIP brak
3728-03-2011VI/37/2011w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy BIP brak
3813-04-2011VII/38/2011w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego BIP brak
3920-04-2011VIII/39/2011w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za wykonanie Budżetu Gminy za 2010 rok BIP brak
4020-04-2011VIII/40/2011w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg BIP brak
4120-04-2011VIII/41/2011w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa BIP brak
4220-04-2011VIII/42/2011w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej BIP brak
4320-04-2011VIII/43/2011w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej BIP brak
4420-04-2011VIII/44/2011w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kłodawa na lata 2011-2020 BIP brak
4508-06-2011IX/45/2011w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2011 rok BIP brak
4608-06-2011IX/46/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020 BIP brak
4708-06-2011IX/47/2011w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/381/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich BIP brak
4808-06-2011IX/48/2011w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działalniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną BIP brak
4908-06-2011IX/49/2011w sprawie wniseienia aportu do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem BIP brak
5008-06-2011IX/50/2011w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości połozonej w Kłodawie służebnością drogową BIP brak
5108-06-2011IX/51/2011w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa BIP brak
5208-06-2011IX/52/2011w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej BIP brak
5308-06-2011IX/53/2011w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania BIP brak
5408-06-2011IX/54/2011w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie BIP brak
5508-06-2011IX/55/2011w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania BIP brak
5631-08-2011X/56/2011w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli BIP brak
5731-08-2011X/57/2011w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych BIP brak
5831-08-2011X/58/2011

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa

 BIP brak
5931-08-2011X/59/2011

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie

 BIP brak
6031-08-2011X/60/2011

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowaną przez Państwową Straż Pożarną

 BIP brak
6131-08-2011X/61/2011

w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa

 BIP brak
6231-08-2011X/62/2011

w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa

 BIP brak
6331-08-2011X/63/2011

w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa

 BIP brak
6431-08-2011X/64/2011

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłodawa gmina Kłodawa

 BIP brak
6531-08-2011X/65/2011

w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu nr 10 położonego w budynku nr 1B przy ulicy Osiedlowej w Wojcieszycach stanowiącego własność Gminy Kłodawa na czas nieoznaczony oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 BIP brak
6631-08-2011X/66/2011

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Kłodawie służebnością drogową

 BIP brak
6731-08-2011X/67/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1/2 położonej w Rybakowie stanowiącej własność Gminy Kłodawa

 BIP brak
6831-08-2011X/68/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 41/6 położonej w Różankach stanowiącej własność Gminy Kłodawa

 BIP brak
6931-08-2011X/69/2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Rybakowo w rejonie ulic: Sosnowej i Łąkowej

 BIP brak
7031-08-2011X/70/2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Chwalęcice w rejonie ulicy Lipowejw sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kłodawa

 BIP brak
7131-08-2011X/71/2011  BIP brak
7231-08-2011X/72/2011

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Gorzowie Wlkp

 BIP brak
7331/08/2011X/73/2011

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011

 BIP brak
7409-09-2011XI/74/2011

w sprawie zmiany uchwały LV/386/10 z dnia 10 listopada 2010 dotyczacej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010-2018

 BIP brak
7509-09-2011XI/75/2011

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przbiegu

 BIP brak
7626-10-2011XII/76/2011

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłodawa

 BIP brak
7726-10-2011XII/77/2011

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011

 BIP brak
7826-10-2011XII/78/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finsnsowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020 BIP brak
7926-10-2011XII/79/2011

w sprawie zmiany uchwały XLIV/367/10 z dnia 18 sierpnia 2010

 BIP brak
8026-10-2011XII/80/2011

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wumów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Łośno

 BIP brak
8126-10-2011XII/81/2011

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy niruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Różanki

 BIP brak
8226-10-2011XII/82/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości połozonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 BIP brak
8326-10-2011XII/83/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

 BIP brak
8426-10-2011XII/84/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 597/2 połozonej w obrębie wsi Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa

 BIP brak
8526-10-2011XII/85/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1254/2 położonej w Kłodawie

 BIP brak
8626-10-2011XII/86/2011

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 BIP brak
8707-12-2011XIII/87/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 BIP brak
8807-12--2011XIII/88/2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rw sprawie ustalenia opłaty targowej na 2012 rok

 BIP brak
8907-12-2011XIII/89/2011  BIP brak
9007-12-2011XIII/90/2011

w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2012r

 BIP brak
9107-12-2011XIII/91/2011

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 BIP brak
9207-12-2011XIII/92/2011

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 BIP brak
9307-12-2011XIII/93/2011

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 BIP brak
9407-12-2011XIII/94/2011

w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej

 BIP brak
9507-12-2011XIII/95/2011

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 BIP brak
9607-12-2011XIII/96/2011

w sprawie nadania Statutu Związku Celowego Gmin MG-6

 BIP brak
9707-12-2011XIII/97/2011

w sprawie uznania dwóch obiektów położonych na terenie Gminy Kłodawa jako użytki ekologiczne

 BIP brak
9807-12-2011XIII/98/2011

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wilanów”

 BIP brak
9907-12-2011XIII/99/2011

w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne

 BIP brak
10007-12-2011XIII/100/2011

w sprawie: współpracy Gminy Kłodawa z Miastem Gorzów Wlkp. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

 BIP brak
10107-12-2011XIII/101/2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawa pomiędzy ulicami Jeziorna i Czereśniowa oraz przy ulicy Wojcieszyckiej

 BIP brak
10207-12-2011XIII/102/2011

w sprawie zmiany nazw ulicy w miejscowości Kłodawa

 BIP brak
10307-12-2011XIII/103/2011

w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Chwalęcicew sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1411F w miejscowości Różanki ul. Kasztanowa (działka nr 308/3, nr 42)

 BIP brak
10407-12-2011XIII/104/2011  BIP brak
10507-12-2011XIII/105/2011

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp

 BIP brak
10628-12-2011XIV/106/2011

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011

 BIP brak
10728-12-2011XIV/107/2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011 – 2020

 BIP brak
10828-12-2011XIV/108/2011  BIP brak
10928-12-2011XIV/109/2011

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012

 BIP brak
11028-12-2011XIV/110/2011

w sprawie: ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

 BIP brak
11128-12-2011XIV/111/2011w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie BIP brak
11228-12-2011XIV/112/2011w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Różankach BIP brak
11328-12-2011XIV/113/2011w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Różankach BIP brak
11428-12-2011XIV/114/2011w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2012r. BIP brak
11528-12-2011XIV/115/2011w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012rok BIP brak
11628-12-2011XIV/116/2011w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gorzów Wielkopolski BIP brak
11708-02-2012XV/117/2012w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kłodawa BIP brak
11808-02-2012XV/118/2012w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Chwalęcice BIP brak
11908-02-2012XV/119/2012w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Santocko BIP brak
12008-02-2012XV/120/2012w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 55/3 połozonej w Zdroisku stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
12108-02-2012XV/121/2012w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa BIP brak
12208-02-2012XV/122/2012w sprawie uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa BIP brak
12308-02-2012XV/123/2012w sprawie uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa BIP brak
12408-02-2012XV/124/2012w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rzeka Przyłężek" BIP brak
12508-02-2012XV/125/2012w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochorniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną BIP brak
12608-02-2012XV/126/2012w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok BIP brak
127  w sprawie funduszu sołeckiego BIP brak
128    BIP brak
12928-03-2012XVI/129/2012w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012 BIP brak
13028-03-2012XVI/130/2012w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa" BIP brak
13128-03-2012XVI/131/2012w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki BIP brak
13228-03-2012XVI/132/2012w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa BIP brak
13328-03-2012XVI/133/2012w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko BIP brak
13430-04-2012XVII/134/2012w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu BIP brak
13530-04-2012XVII/135/2012w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu BIP brak
13630-04-2012XVII/136/2012w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za 2011 rok BIP brak
13730-04-2012XVII/137/2012w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012
 BIP brak
13830-04-2012XVII/138/2012w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłodawa BIP brak
13930-04-2012XVII/139/2012w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłodawa BIP brak
14030-04-2012XVII/140/2012w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
14130-04-2012XVII/141/2012w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Zdroisku stanowiących własność Gminy Kłodawa BIP brak
14230-04-2012XVII/142/2012w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam BIP brak
14330-04-2012XVII/143/2012w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2012 rok
 BIP brak
14420-06-2012XVIII/144/2012w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
14520-06-2012XVIII/145/2012  BIP brak
14622-08-2012XIX/146/2012w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu BIP brak
14722-08-2012XIX/147/2012w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 32/1 położonej w Mironicach. BIP brak
14822-08-2012XIX/148/2012w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 37/3 położonej w Santocznie BIP brak
14922-08-2012XIX/149/2012w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Wojcieszyce BIP brak
15022-08-2012XIX/150/2012w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa BIP brak
15122-08-2012XIX/151/2012w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011-2018
 BIP brak
15222-08-2012XIX/152/2012w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kłodawa na lata 2012 – 2016 BIP brak
15324-10-2012XX/153/2012w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 BIP 
15424-10-2012XX/154/2012  BIP brak
15524-10-2012XX/155/2012w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok”,stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały BIP brak
15624-10-2012XX/156/2012w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłodawa
 BIP brak
15724-10-2012XX/157/2012w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Kłodawa BIP brak
15824-10-2012XX/158/2012w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomościgruntowej położonej w obrębie wsi Mironice BIP brak
15924-10-2012XX/159/2012w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonejw obrębie ewidencyjnym Mironice stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
16024-10-2012XX/160/2012w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santocko
 BIP brak
16124-10-2012XX/161/2012w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki
 BIP brak
16224-10-2012XX/162/2012w sprawie podziału Gminy Kłodawa na stałe okręgi wyborcze BIP brak
16324-11-2012XXI/163/2012w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania BIP brak
16424-11-2012XXI/164/2012w sprawie opłaty od posiadania psów BIP brak
16524-11-2012XXI/165/2012w sprawie ustalenia opłaty targowej BIP 
16624-11-2012XXI/166/2012w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2013 roku na obszarze Gminy Kłodawa BIP brak
16724-11-2012XXI/167/2012w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kłodawa BIP brak
16824-11-2012XXI/168/2012w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania BIP brak
169    BIP brak
170    BIP brak
17124-11-2012XXI/171/2012w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa BIP brak
17224-11-2012XXI/172/2012w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie BIP brak
17324-11-2012XXI/173/2012w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodawa BIP brak
17412-12-2012XXII/174/2012w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 BIP brak
17512-12-2012XXII/175/2012w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Łośno i Różanki do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu BIP brak
17628-12-2012XXIII/176/2012w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2012 rok
 BIP brak
17728-12-2012XXIII/177/2012w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP brak
17828-12-2012XXIII/178/2012w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013 – 2020
 BIP brak
17928-12-2012XXIII/179/2012w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa BIP brak
18028-12-2012XXIII/180/2012w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty BIP brak
18128-12-2012XXIII/181/2012w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi BIP brak
18228-12-2012XXIII/182/2012  BIP brak
18328-12-2012XXIII/183/2012w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów BIP brak
18428-12-2012XXIII/184/2012w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i domów letniskowych na terenie gminy Kłodawa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne BIP brak
18528-12-2012XXIII/185/2012w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2013r BIP brak
18628-12-2012XXIII/186/2012w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013rok BIP brak
18728-12-2012XXIII/187/2012w sprawie podziału gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych BIP brak
18828-12-2012XXIII/188/2012w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku zespołu szkół w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
18928-12-2012XXIII/189/2012w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok BIP brak
19028-01-2013XXIV/190/2013w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 BIP brak
19128-01-2013XXV/191/2013

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Mironice, obręb A, obręb B

 BIP brak
19220-02-2013XXV/192/2013w sprawie funduszu sołeckiego BIP brak
19320-02-2013XXV/193/2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP brak
19420-02-2013XXV/194/2013w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności Publicznej
 BIP brak
19520-02-2013XXV/195/2013  BIP brak
19620-02-2013XXV/196/2013w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kłodawa przez Zakład Komunalny Gminy Kłodawa BIP brak
19720-02-2013XXV/197/2013w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami BIP brak
19820-02-2013XXV/198/2013w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych BIP brak
19920-02-2013XXV/199/2013w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różankach im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Różankach im. Jana Pawła II BIP brak
20020-02-2013XXV/200/2013w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gminy Kłodawa celem zabezpieczenia wierzytelności powstałych w wyniku emisji długoterminowych obligacji kuponowych w latach 2015-2023 w związku z realizacją Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem BIP brak
20120-03-2013XXVI/201/2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP brak
20220-03-2013XXVI/202/2013w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013 – 2020
 BIP brak
20320-03-2013XXVI/203/2013w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2013 roku BIP brak
20424-04-2013XXVII/204/2013w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach. BIP brak
20524-04-2013XXVII/205/2013w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Przedszkole w Wojcieszycach”. BIP brak
20624-04-2013XXVII/206/2013w sprawie nadania aktu założycielskiego „Przedszkola w Wojcieszycach” BIP brak
20724-04-2013XXVII/207/2013  BIP brak
20824-04-2013XXVII/208/2013w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Mironice BIP brak
20924-04-2013XXVII/209/2013w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodawa BIP brak
21024-04-2013XXVII/210/2013w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodawa oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów BIP brak
21124-04-2013XXVII/211/2013w sprawie ograniczenia zakresu świadczenia usług przewozowych na terenie Gminy Kłodawa w ramach Porozumienia Komunalnego z dnia 28.12.1992r. BIP brak
21224-04-2013XXVII/212/2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013.
 BIP brak
21324-04-2012XXVII/213/2013w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa BIP brak
21406-05-2013XXVIII/214/2013w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” BIP brak
21512-06-2013XIX/215/2013w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. BIP brak
21612-06-2013XIX/216/2013w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za 2012 rok. BIP brak
21712-06-2013XIX/217/2013  BIP brak
21812-06-2013XIX/218/2013w sprawie nadania Statutu Przedszkolu w Wojcieszycach. BIP brak
21912-06-2013XIX/219/2013w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (1) BIP brak
22012-06-2013XIX/220/2013w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (2) BIP brak
22112-06-2013XIX/221/2013w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (3) BIP brak
22212-06-2013XIX/222/2013w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (4) BIP brak
22312-06-2013XIX/223/2013w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr VIII/44/11 z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłodawa na lata 2011- 2020
 BIP brak
22412-06-2013XIX/224/2013w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XI/74/11 z dnia 09 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały LV/386/10 z dnia 10 listopada 2010r. dotyczącej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010-2018
 BIP brak
22512-06-2013XIX/225/2013w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XIX/151/12 z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojcieszyce na lata 2011- 2018
 BIP brak
22612-06-2013XIX/226/2013w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Łośnie BIP brak
22712-06-2013XIX/227/2013w sprawie zabezpieczenia na mieniu gminnym wierzytelności powstałych w wyniku emisji obligacji kupowanych w latach 2015-2023 w związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG6” dla Spółki z o.o PWIK w Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem. BIP brak
22812-06-2013XIX/228/2013w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa w miejscowości Różanki i Wojcieszyce - wraz z załącznikami (ZIP) BIP brak
22912-06-2013XIX/229/2013w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1409F na odcinku Kłodawa - Chwalęcice" BIP brak
23012-06-2013XIX/230/2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP brak
23121-08-2013XXXI/231/2013w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa – Osiedle Marzeń, w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych: 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5 i 786/6 BIP brak
23221-08-2013XXXI/232/2013w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału BIP brak
23321-08-2013XXXI/233/2013w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych BIP brak
23421-08-2013XXXI/234/2013w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kłodawa BIP brak
23521-08-2013XXXI/235/2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP brak
23621-08-2013XXXI/236/2013w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie BIP brak
23721-08-2013XXXI/237/2013w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie BIP brak
23821-08-2013XXXI/238/2013w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie BIP brak
23921-08-2013XXXI/239/2013w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie BIP brak
24009-10-2013XXXII/240/2013w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Santocko
 BIP brak
24109-10-2013XXXII/241/2013w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze BIP brak
24209-10-2013XXXII/242/2013w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy Radnej Rady Gminy Kłodawa BIP brak
24309-10-2013XXXII/243/2013w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok”. BIP brak
24409-10-2013XXXII/244/2013w sprawie zmiany „Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr X/58/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku  BIP brak
24509-10-2013XXXII/245/2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP brak
24609-10-2013XXXII/246/2013w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013 – 2020
 BIP brak
24709-10-2013XXXII/247/2013w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze BIP brak
24809-10-2013XXXII/248/2013w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 001405F (jej części na działce
ewidencyjnej 72/3 w obrębie Zdroisko)
 BIP brak
24909-10-2013XXXII/249/2013w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie wsi Zdroisko gmina Kłodawa. BIP brak
25009-10-2013XXXII/250/2013w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Wojcieszyce stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
25127-11-2013XXXIII/251/2013w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa w obrębie Różanki wraz z aktualizacją jego zapisów BIP brak
25227-11-2013XXXIII/252/2013  BIP brak
25327-11-2013XXXIII/253/2013  BIP brak
25427-11-2013XXXIII/254/2013w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2014 roku na obszarze Gminy Kłodawa BIP brak
25527-11-2013XXXIII/255/2013w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1409F na odcinku Kłodawa - Chwalęcice”. BIP brak
25627-11-2013XXXIII/256/2013w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp BIP brak
25727-11-2013XXXIII/257/2013w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2014 – 2018. BIP brak
25827-11-2013XXXIII/258/2013w sprawie: opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Bogdaniec położonych na terenie gminy Kłodawa za ochronne BIP brak
25927-11-2013XXXIII/259/2013w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubuskiego Nr NK-I.4131.256.201 BIP brak
26030-12-2013XXXIV/260/2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP brak
26130-12-2013XXXIV/261/2013w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2014-2020 BIP brak
26230-12-2013XXXIV/262/2013W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na
lata 2014 – 2020.
 BIP brak
26330-12-2013XXXIV/263/2013w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa w obrębach Kłodawa i Chwalęcice. BIP brak
26430-12-2013XXXIV/264/2013w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok BIP brak
26530-12-2013XXXIV/265/2013w sprawie nadania Przedszkolu w Wojcieszycach imienia Wesoła Gromada BIP brak
26630-12-2013XXXIV/266/2013w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010-2018 BIP brak
26730-12-2013XXXIV/267/2013w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2014r BIP brak
26830-12-2013XXXIV/268/2013w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok BIP brak
26916-01-2014XXXV/269/2014w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 BIP brak
27016-01-2014XXXV/270/2014w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 BIP brak
27119-02-2014XXXVI/271/2014w sprawie wniesienia aportu do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem
 BIP brak
27219-02-2014XXXVI/272/2014w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa”. BIP brak
27319-02-2014XXXVI/273/2014w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kłodawa przez Zakład Komunalny Gminy Kłodawa. BIP brak
27419-02-2014XXXVI/274/2014w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki BIP brak
27509-02-2014XXXVI/275/2014w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia BIP brak
27619-02-2014XXXVI/276/2014  BIP brak
27719-02-2014XXXVI/277/2014w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej BIP brak
27819-02-2014XXXVI/278/2014w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat, jak również trybu ich pobierania BIP brak
27919-02-2014XXXVI/279/2014w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 BIP brak
28019-02-2014XXXVI/280/2014w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika GOPS w Kłodawie BIP brak
28119-02-2014XXXVI/281/2014w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce, w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych 209, 210/8, 210/9 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 186, 192, 211 i 212/78. BIP brak
28219-02-2014XXXVI/282/2014w sprawie podjęcia uchwały o przekazaniu dla Województwa Lubuskiego dotacji celowej na współfinansowanie inwestycji pn. ”Kanał Santoczna – rekonstrukcja i odbudowa”. BIP brak
28319-02-2014XXXVI/283/2014w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/204/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia 10 grudnia 2008r.dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania pn. „Kraina Szlaków Turystycznych” BIP brak
28428-02-2014XXXVII/284/2014w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat, jak również trybu ich pobierania BIP brak
28528-02-2014XXXVII/285/2014w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Kłodawa BIP brak
28626-03-2014XXXVIII/286/2014w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
28726-03-2014XXXVIII/287/2014w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. BIP brak
28826-03-2014XXXVIII/288/2014w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa BIP brak
28926-03-2014XXXVIII/289/2014w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XXXVI/281/14 z dnia 19 lutego 2014r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce, w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych 209, 210/8, 210/9 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 186, 192, 211 i 212/78 BIP brak
29026-03-2014XXXVIII/290/2014w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce, w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych 209, 210/8, 210/9 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 186, 192, 211 i 212/78 BIP brak
29126-03-2014XXXVIII/291/2014w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014 roku. BIP brak
29226-03-2014XXXVIII/292/2014w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1404F (Wojcieszyce – Różanki)” BIP brak
29326-03-2014XXXVIII/293/2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014
 BIP brak
29414-05-2014XL/294/2014  BIP brak
29514-05-2014XL/295/2014  BIP brak
29614-05-2014XL/296/2014sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. BIP brak
29714-05-2014XL/297/2014w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za 2013 rok. BIP brak
29814-05-2014XL/298/2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014
 BIP brak
29914-05-2014XL/299/2014w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako szczególna pomoc publiczna
 BIP brak
30014-05-2014XL/300/2014w sprawie objęcia udziałów w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym Park Naukowo –Przemysłowy Spółka z o. o. BIP brak
30114-05-2014XL/301/2014w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
30214-05-2014XL/302/2014w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
30314-05-2014XL/303/2014w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zdroisko stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
30418-06-2014XLI/304/2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok BIP brak
30518-06-2014XLI/305/2014w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Chwalęcice stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
30618-06-2014XLI/306/2014w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych BIP brak
30718-06-2014XLI/307/2014w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej BIP brak
30818-06-2014XLI/308/2014w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę budownictwa jednorodzinnego rekreacyjnego, usługowego, handlu, gastronomii oraz budownictwa przemysłowego i składowego wraz z zielenią towarzyszącą budownictwu przy ulicy Gorzowskiej w Kłodawie, w zakresie odnoszącym się do działki o numerze ewidencyjnym 631/26 BIP brak
30918-06-2014XLI/309/2014w sprawie zmiany przebiegu ulicy Letniej i Wiosennej w miejscowości Kłodawa BIP brak
31018-06-2014XLI/310/2014w sprawie zmiany przebiegu ulic Klonowej i Kalinowej w miejscowości Santocko BIP brak
31118-06-2014XLI/311/2014w sprawie zmiany przebiegu ulic Chabrowej i Bratkowej w miejscowości Różanki BIP brak
31218-06-2014XLI/312/2014w sprawie zmiany przebiegu ulicy Dębowej w miejscowości Zdroisko BIP brak
31318-06-2014XLI/313/2014w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zdroisko BIP brak
31418-06-2014XLI/314/2014w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko BIP brak
31518-06-2014XLI/315/2014w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybakowo BIP brak
31618-06-2014XLI/316/2014w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice BIP brak
31718-06-2014XLI/317/2014w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa BIP brak
31818-06-2014XLI/318/2014w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 października 2007 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Kłodawa BIP brak
31918-06-2014XLI/319/2014w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w miejscowości Wojcieszyce BIP brak
32018-06-2014XLI/320/2014w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego BIP brak
32118-06-2014XLI/321/2014w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na współfinansowanie zakupu testerów do badania zawartości narkotyków w organizmie BIP brak
32218-06-2014XLI/322/2014w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 207/2 położonej w Chwalęcicach stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP brak
32318-06-2014XLI/323/2014w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Komunalnego w Różankach BIP brak
32418-06-2014XLI/324/2014w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie BIP brak
32513-08-2014XLII/325/2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014 BIP brak
32613-08-2014XLII/326/2014w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Kłodawa BIP brak
32713-08-1024XLII/327/2014w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na teenie gminy Kłodawa BIP brak
32813-08-2014XLII/328/2014w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rózanki stanowiącej własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
32913-08-2014XLII/329/2014w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa gminy Kłodawa w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie w okresie programowania 2014-2020 BIP brak
33001-10-2014XLIII/330/2014  BIP brak
33101-10-2014XLIII/331/2014w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce BIP brak
33201-10-2014XLIII/332/2014w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze BIP brak
33301-10-2014XLIII/333/2014w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa w drodze przetargu BIP brak
33401-10-2014XLIII/334/2014w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 62/19 położonej w Wojcieszycach oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy BIP brak
33505-11-2014XLIV/335/2014w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa BIP brak
33605-11-2014XLIV/336/2014w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały BIP brak
33705-11-2014XLIV/337/2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok BIP brak
33805-11-2014XLIV/338/2014w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2014-2020 BIP brak
33905-11-2014XLIV/339/2014w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2015 roku na obszarze Gminy Kłodawa BIP brak
34005-11-2014XLIV/340/2014w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłodawa  BIP brak
34105-11-2014XLIV/341/2014w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem  BIP brak
34205-11-2014XLIV/342/2014w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem  BIP brak
34305-11-2014XLIV/343/2014w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę budownictwa jednorodzinnego, rekreacyjnego, usługowego, handlu, gastronomii oraz budownictwa przemysłowego i składowego wraz z zielenią towarzyszącą budownictwu przy ul Gorzowskiej w Kłodawie w zakresie odnoszącym się do działki o numerze ewidencyjnym 631/93  BIP brak


data wytworzenia2014-11-23
data udostępnienia2014-11-23
sporządzone przezKamila Kłosowska
opublikowane przezJacek Mazur
ilość odwiedzin359
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@